Gudar Hinduism Buddhism

advertisement
VÄRLDSRELIGIONER
C E NT R A LA TA N K E G Å N GAR & JÄ M F Ö R ELSE - D E L 1
VAD ÄR EN CENTRAL TANKEGÅNG?
En central tankegång handlar om de viktigaste och
gemensamma tankarna och idéerna för en grupp
människor.
Religion är en sak som kan påverka vad för tankar och
idéer människor har om livet och döden.
Försök tänka ut en central tankegång du har.
HINDUISM &
BUDDHISM
SNABBFAKTA OM HINDUISMEN
Hinduismen är en religion
som inte har någon
grundare utan växt fram i
Indien och har funnits i
flera tusen år.
Inom hinduismen har
flera gudar. Många
berättelser i heliga
böcker handlar om
dessa gudar. En känd
berättelse är om
guden Ganesha.
Hinduer tror på
återfödelse. Själen
återföds i en annan
kropp när man dör.
Vad man återföds
till avgörs vilkan
karma man har.
CENTRALA TANKEGÅNGAR INOM
HINDUISMEN
Läs s. 1-5 i ert häfte.
Börja med att enskilt svara på nedanstående frågor om centrala tankegångar inom
hinduismen:
1.
Varför finns det olika gudar i hinduismen?
2.
En del hinduer pratar bara om gud. Förklara hur de kan göra det när det finns
flera gudar.
3.
Vilken roll spelar gudarna för människor i vardagen?
4.
Förklara vad som menas med återfödelse och hur påverka detta hinduers sätt
att leva?
Jobba sedan i par och jämför era svar. Hjälp varandra att utveckla era svar.
Genomgång i helklass.
SNABBFAKTA OM BUDDHISM
Buddhismen är den viktigaste
religionen i Sydostasien, på Sri
Lanka och i Tibet. Det finns också
många buddhister i Kina och i
Japan.
Buddhister tror också på
återfödelse. För att slippa
återfödelse, kan man bli upplyst (nå
nirvana efter döden).
Historien om Siddharta
Gautama alias Buddha
(den upplyste).
CENTRALA TANKEGÅNGAR INOM
BUDDHISMEN
Läs s. 8-10 i ert häfte.
Börja med att enskilt svara på nedanstående frågor om centrala tankegångar
inom buddhismen:
1. Förklara varför det inte finns några gudar inom buddhismen?
2. Varför skapas lidande enligt Buddha?
3. Vad är målet för en buddhist?
4. Försök med egna ord sammanfatta vad den åttafaldiga vägen handlar om.
Jobba sedan i par och jämför era svar. Hjälp varandra att utveckla era svar.
Genomgång i helklass.
Gudar
Hinduism
Buddhism
Hinduism är en polyteistisk religion, vilket Buddhism har inga gudar.
betyder att hinduer har många gudar.
De viktigaste gudarna är:
Brahma, Vishnu & Shiva.
Buddha är en helig person inom
Buddhismen och många buddhister ger
offergåvor till Buddhan.
Heliga böcker
Hinduism
Buddhism
Veda-böckerna (sanskrit).
Tripitaka (pali).
Olika delar:
Rigveda
Samaveda
Yajurveda
Atharvaveda
Olika delar:
Vinaya
Sutra
Abhidharma
Andra heliga böcker:
Upanishaderna, Bhagavadgita, Ramayana
Heliga platser
Hinduism
Buddhism
Mandir (tempel).
Pagoda.
Stupa.
Den heliga floden Ganges.
Lumbini, Nepal.
Bodh Gaya, Indien.
Bönen
Hinduism
Buddhism
Puja (gudstjänst). Offer. Hemma-altare.
Enligt Buddha är bön och offer
meningslöst. Ändå gör buddhister det.
Meditation (mantra). Yoga.
Meditation.
Regler
Hinduism
Buddhism
Karmas lag.
Fem levnadsregler.
De fyra ädla sanningarna.
Den åttafaldiga vägen.
Mat-regler:
Många hinduer är vegetarianer.
Förbud mot nötkött.
Mat-regler:
Många buddhister undviker kött och fisk.
Munkar får inte äta efter kl 12.
Heliga dagen:
Diwali – ljusets dag.
Heliga dagen:
Fullmånedagen.
Kläd-regler:
Inga speciella regler.
Kläd-regler:
Inga speciella regler.
Munkar har en speciell dräkt.
Download