Ämne: Religion åk 9
Arbetsområde: Hinduism & Buddhism
Lärare: Dennis Serwadda
Betyg & bedömning
Under detta arbetsområde har…
1. Du visat prov på…
grundläggande / goda / mycket goda
…kunskaper om världsreligioner som hinduism & buddhism/ judendom/kristendom eller islam.
2. Du visar det genom att…
beskriva / förklara och visa samband på / förklara och visa samband och
generella mönster kring
centrala tankegångar, skrifter och källor samt konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
3. Du kan föra…
enkla / utvecklade / välutvecklade och nyanserande
resonemang om likheter och skillnader inom och mellan hinduismen/ buddhismen & även till andra världsreligioner.
( judendom/kristendom eller islam)
4. Du kan, utifrån om hur dessa religioner kan påverkas av och påverka individ och samhälle, beskriva…
enkla / förhållandevis komplexa / komplexa
samband med…
enkla och till viss del / utvecklade och relativt väl / välutvecklade och väl
underbyggda resonemang.
Betyg (samlat betyg för hela arbetsområdet - din delaktighet under lektionerna räknas in):
Att utveckla