Övningsprov
Namn:_____________
Abrahams barn
1. Var i världen är kristendom vanligast? Judendom? Islam? Visa på kartan så noggrant du
kan.
2. Gud. Hur ser de på Gud i dessa tre religioner? Beskriv Gud på ett sätt som alla tre kan
acceptera.
3. Fyll i orden och symbolerna som saknas.
Judendom
Kristendom
Islam
Viktigaste profet
Helig bok
Gudstjänstlokal
Religiös lärare,
person som leder
bön och gudstjänst
Viktigaste religiösa
dag i veckan
4. Olika syn på Jesus. Judar, kristna och muslimer har olika syn på Jesus. Ge en kort
förklaring på hur de ser på Jesus i varje religion.
5. Ge ett exempel på en existentiell fråga.
6. Ge exempel på en etisk fråga.
7. Förklara orden (kort) och koppla ihop dem med den/de symboler du tycker är lämpligt.
Eventuellt kan det även vara bra att motivera dina kopplingar.
Ramadan
Jerusalem

Polyteism
Treenigheten
Mecka

Gyllene regeln
Allah

Sabbat
8. Din fråga. Skriv utförligt, både fakta och egna resonemang. (Här ska du välja något du
fördjupat dig i och skriva om det.)