PSALM 41
T Johann Caspar Lavatar 1780
Sigurd Norrgård 1982
M Finsk variant (norra Savolax) av
tysk medeltida melodi
2.
Från evig död du frälste oss,
du bar vår nöd och smärta.
Då du förlät, då väckte du
lovsången i vårt hjärta.
Ditt namn är oss en härlig borg,
där har vi tröst i all vår sorg.
Vem annan kan oss hjälpa?
3.
Långt innan denna sköna jord
i skaparordet blivit,
du Gud, som känner all vår synd,
Jesus åt oss har givit.
Han är Guds klarhets återsken,
en himmelsk kärlek, sann och ren,
kraften förutan like.
4.
Du, Jesus, Herre är och Gud,
du är och blir den störste.
Du är profet och präst och kung,
den siste och den förste.
Ändå du steg i djupet ned,
du som för mina synder led,
du är mitt allt, o Jesus.