Vision, målsättningar och verksamhetsplan 2015

Vision, målsättningar
och verksamhetsplan
2015
Var starka, fatta mod, alla ni som
hoppas på Herren! Ps 31:25
Vi önskar att 2015 får präglas av MOD!
Detta år vill vi gå in med mod i det som Jesus kallar oss till
och ledas in i en alltmer nära relation med honom.
Vår målsättning
Vi vill vara en utåtriktad, Gudsinriktad och
gemenskapsinriktad församling.
Vår vision
Vi vill vara en församling som växer - i antal, mognad och i
tjänst. Vi vill att människor blir frälsta och växer som
lärjungar till Jesus Kristus!
Det innebär att vi vill:
Gå ut – leda människor till tro och helhjärtat lärjungaskap
till Jesus.
Gå in – ledas in i en fördjupad överlåtelse till Jesus.
Gå med – bli en helande gemenskap för hela människan.
Denna vision gäller barn, ungdomar och vuxna.
Församlingen är Guds familj, där vi i alla livets skeenden
ska kunna finna en plats där vi helas, upprättas och
utmanas till tjänst.
Några mål inför 2015
Vi vill fördjupa vår tillbedjan av Gud och ännu mer söka
hans ansikte och bygga vidare på vår relation till Gud.
Vi önskar att gudstjänsten ska vara en upplevelse där
himmel och jord får mötas och liv förvandlas. En plats där
människor upptäcker tron, upphöjer Gud, finner
tillhörighet och utmanas till lärjungaskap.
Vi vill se människor komma till tro och hitta vägar att
leda dem till dopet. Vi önskar få döpa minst 10
personer och välkomna minst 25 personer till
församlingen.
Vi vill som församling prioritera relationer. Vi vill leva i
Guds kärlek och visa på den till andra genom våra liv.
Vi vill att barn och ungdomar ska få vara en tydlig del i
vår gemenskap, och skapa möjligheter för dem att lära
känna Gud, varandra och församlingen.
Vi önskar att fler i vår församling ska få vara en del av en
livsnära hemgrupp, där möjlighet finns att mogna i tron
och rustas för tjänst. I hemgruppen får vi stödja, utmana
och forma varandra i efterföljelsen av Jesus.
Vi vill fortsätta med arbetet för en ny kyrkobyggnad
och, fram tills en ny kyrka står färdig, även finna en
ändamålsenlig tillfällig gudstjänstlokal.
Vi vill under året samla in 2,7 miljoner kronor vilket
innebär 225 000 kr/månad, inkluderat en riktad
insamling på 1 miljon kronor till vår nya kyrka.