PSALM 256
T Tysk 1586
Till svenska 1614. Bearb.
M Tysk 1526
2.
En härlig tröst får detta bli,
en tillförsikt i nöden,
att Jesus gör vår ande fri
och räddar oss från döden.
Att Herren Gud oss älskar så
fick Sonen uppenbara.
Låt oss besvara
hans stora kärlek då
och ta hans ord tillvara!
3.
Ty den som tror på Jesus Krist
får komma till Guds rike,
där Edens lustgård som vi mist
skall komma utan like.
Sin Son har Herren Gud oss sänt
ej för att världen döma
och nåden gömma.
Nej, dom i nåd han vänt,
vår synd vill han förglömma.
4.
Men den som redan dömd förvisst,
och honom Gud förkastar,
som ej vill tro på Jesus Krist,
till sitt fördärv han hastar.
Den människa som ej vill tro
på Sonens namn allena,
Guds lamm, det rena,
får ej i himmelsk ro
med änglar sig förena.
5.
Den som i trohet håller ut
skall se och ärva livet.
Det liv som aldrig kan ta slut
skall åt Guds barn bli givet.
Gud, lär oss älska livets ljus
och sanningen och Anden.
Tag oss vid handen
och led oss till ditt hus,
vårt hem på andra stranden.
Enligt Joh 3:16-18