Psalm 462

advertisement
PSALM 462
T Christian Karl Ludwig Reichsfreiherr von Pfeil 1782
Jan Arvid Hellström 1983 efter Johan Alfred Eklund 1911
M 1697 års svenska koralpsalmbok
2.
Välsignat varje hem och hus
dit Jesus kommer med sitt ljus,
där han får skapa med sitt ord
åt sig ett rike på vår jord.
3.
Välsignad den familj som har
sin trygghet i sin Gud och Far
och öppna vill sin dörr för dem
som saknar värme, hus och hem.
4.
Låt kärlek växa mellan dem
som bygger ett gemensamt hem,
som med sin brist och sina fel
i Guds förlåtelse har del.
5.
Välsignad den som ensam står
och i sin Herres uppdrag går.
Han i den syskonkrets sluts in
som Jesus själv har gjort till sin.
6.
Välsignat varje folk och land
som lagt sin framtid i Guds hand,
där var och en sitt ansvar tar
och omsorg om de svaga har.
7.
Så möt oss, Gud, i denna stund.
Förnya med oss ditt förbund.
Du är vår vän, vår bror, vår far,
hos dig vårt rätta hem vi har.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards