Tema: ATT FÖLJA JESUS – men hur? Vi fortsätter att följa Honom

Tema: ATT FÖLJA
JESUS – men hur? Vi
fortsätter att följa
Honom under rubriken
”Förvaltarskap”
”Hela jorden är Herrens”
1 Krön 29:11-12
Del 2: ALLT börjar med
Gud: Guds initiativ, ansvar,
delaktighet… SEDAN
kommer människans del:
se psalm 8 och 139
Vårt ansvar: Inse vi är
syndare, kan bara ta
emot Guds nåd & låta
Kristus förvandla oss.
Men DÄR börjar
förändringen…
Våra 3 viktigaste
relationer:
I. Till Gud själv – grunden
för allt annat
II. Till nästan – här
fortsätter det. Se t ex
Luk 16:1-10 om
förvaltarskapsprinciper
III. Till oss själva, våra ideal,
vårt eget hjärta… Svik inte
det du håller högt!
2 viktiga principer för
trohet:
I. Var trogen med det du
fått! 1 Kor 4:2
II. Var trogen på livets alla
områden! Bön, pengar,
familj, arbete, vänner…
Ett gott råd!
Läs Livets
instruktionsbok varje
dag.
(Hosea 4:6)
Trohet leder till:
I. Nära Gudsgemenskap
I. Karaktärsutveckling
II. Ordning, harmoni &
utökat förtroende
Jesus säger:
Vårt sätt att hantera pengar
påverkar vår relation till
Gud och mammon är
ärkerivalen…
Var därför klok i hela ditt
förvaltarskap!