Faktura

advertisement
Vad är din berättelse?
I Bibeln berättas det om människor som, när de varit med om en livsavgörande händelse,
markerar denna med en minnessten. Händelsen har på ett eller annat sätt format en ny syn
på livet, gett riktning och lärt något som man nu ser som viktigt att värdera och leva.
Minnestenen blir ett hjälpmedel för att i framtiden påminna sig själv och andra om vad man
har upptäckt och att man vill hålla fast vid det.
På vilket sätt har Gud fått skriva sin berättelse i ditt innersta? Det är ju uppenbart att ni är ett brev
från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era
hjärtan, på tavlor av kött och blod. 2 Kor 3:3.
Det som Gud får forma i våra liv är värt att ge vidare! Välsignad är vår herre Jesus Kristi Gud och
fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter, så att vi med den tröst vi
själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. 2 Kor 1:3-4
Ordet tröst är detsamma som uppmuntran. När vi berättar och delar våra liv får vi ge stöd,
tröst och uppmuntran – vi får vara varandra till hjälp när vi tar emot och ingjuter mod, hopp,
kärlek och tro till Jesus som Herre i livet.
Gud verkar både i det som är svårt, trasigt och i det som är fantastiskt skönt.
Andra människors ord och berättelser har fått vara med och förmedla liv från Gud till oss. På
samma sätt har och får våra liv vara med och förmedla Guds kärlek till andra.
Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör. 1 Thess 5:11
I församling får vi vara med och skapa en miljö där hela livet ryms.
Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den
kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Ef 4:16
Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner
och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i
herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. Kol 3:16-17.
Fundera igenom den berättelse Gud om sig själv som Gud låter formas i ditt liv… Du kan ta
hjälp av orden här nedan i dina funderingar och berätta sedan gärna om det Gud gör.
Bön: svar på bön, längtan, brottning
Betydelsefull händelse: Vilka händelser har du varit med om som har varit livsavgörande
eller som har haft särskild betydelse för din relation till Gud? På vilket sätt har du blivit hjälpt
att upptäcka vem Gud är? Hur fick du först reda på möjligheten att lära känna Gud? Vilka
människors berättelse har hjälpt dig att förstå mer av vem Gud är?
Bibelord: vilka bibelord har tagit tag i dig och hjälpt dig att få syn på Guds omsorg?
Bild: har du sett en bild som hjälpt dig att förstå mer av vem Gud är?
Beslut: vilka avgörande beslut har hjälpt dig till att följa Jesus – vilket var vägskälet?
Bestående lärdomar: är det något speciellt du förstått i din relation med Jesus som kan
hjälpa andra?
Brottningskamp: på vilket sätt har Gud haft betydelse för dig i det som har varit smärtsamt?
Berätta för min nästa: Hur skulle du med ord vilja förklara för din arbetskamrat / granne /
släkting / vän att Jesus är viktig för dem?
Finns det någon du kan vara med och uppmuntra idag?
Download