Pastorn har ordet
När min son var liten och det var dags att äta fast föda, minns jag oron över att han skulle få i sig rätt mat.
Jag läste olika böcker och tog emot råd från olika håll.
Ju mer jag funderade desto mer förvirrad och orolig blev jag.
Men mitt i allt så fick jag ett Bibelord till mig, Ord. 3:5-6
"Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom på alla dina vägar, så skall han jämna dina stigar".
Det var underbart att släppa alla böcker och råd och bara lita på Guds ord.
Vi kan oroa oss för en massa saker och när vi ser ut över världen och i vårt eget land så finns det mycket att oroa sig för.
Tidningsrubrikerna slår emot oss Hur ska det gå? Hur ska det bli?
Men Jesus sa till sina lärjungar: ”Känn ingen oro var inte rädd min frid ger jag er.” Jesus vill lyfta av oss den tro som bara sitter i huvudet som består av läror, åsikter och teorier. Han
vill ha en varm och innerlig gemenskap med oss. Tron är en hjärtesak. När vi i egen kraft vill förstå och begripa allt, då kommer rädslor och fruktan fram.
Men att sätta förtröstan, att våga luta sig mot Gud, är en livslång träning. Det är väldigt lätt att sätta sitt hopp till allt runtomkring. Men att plocka fram barnegenskapen, vilket innebär att sätta tillit till någon utanför oss själva, att våga visa sig svag och hjälplös. det är en konst.
Men jag tro att det är enda vägen fram i en tid då det mesta gungar.
Min bön är att vi som församling skulle få vara den där fyren, som lyser i en mörk och orolig tid. Vi vill visa på att Jesus har kommit, som den största gåvan till mänskligheten och
han vill att vi sätter vår fulla tillit till honom.
Med önskan om en fridfull Jul & Nyårshelg
Åse Gardebrand Pastor