Hej vänner. Med stor glädje skriver jag några ord om vår

Hej vänner.
Med stor glädje skriver jag några ord om vår gemenskapshelg i Åhus. Vi startar upp lördagen den 3
september kl 11 med fika. Avslutning blir söndag kl 15. Som vanligt är det väldigt blandade åldrar
som är med denna helg.
Niclas med flera ansvarar för sång och musik, Jag och Karin Eriksson delar Guds ordet. På lördag
eftermiddag blir det ett spännande tema: Tack och glädjefest. Då är tanken att alla som vill (Ingen
ska känna sig tvingad) berätta vad Jesus har gjort/hjälpt dig med under åren och hur han har visat dig
sin omsorg. Så låt oss inspirera varandra med att berätta vad Jesus har gjort under åren som gått just
för dig.
På lördag kvällen blir det stor tacksägelse fest med: Bön, lovsång, förbönsstationer och nattvard. Där
efter fortsätter festkvällen med super gott kvälls fika och ett fantastiskt musik quiz med Monica
Eriksson. Dessutom väntar mycket mer av gemenskap och Gudstjänst på söndagen.
För mig är gemenskapshelgen en av årets allra viktigaste, största och mest glädjefyllda stunder. Så låt
oss be tillsammans för denna helg. Så att Gud kan verka i våra hjärtan och att vi tillsammans får en
oförglömlig helg som bär oss lång tid framöver.
Varmt välkomna med.
Christian