Inför söndagen
Delise Ström
Jesus vår Frälsare
När jag var liten brukade jag gå till vår granne, hon sjöng ofta ”Jesu lilla lamm
jag är, på sin axel han mig bär, över berg och djupa dalar, upp till sina ljusa
salar.” Hon hade en stark tro på Jesus, som var hennes Frälsare och räddare
i nöden och hon visste vem hon kunde gå till när det blev svårigheter. Då
knäppte hon sina händer och bad till sin Frälsare.
”Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under
lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.”
Gal. 4:4-5.
Gud är en god Gud och han vill hjälpa varje människa att nå det himmelska
målet. Han sände sin egen son till att betala priset för oss, vi människor klarar
inte av det målet utan Gud måste hjälpa oss. Alla har syndat, ingen enda är
felfri, därför behövde vi ett offerlamm som tog straffet på sig för att vi skall få
gå fria.
”Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans
Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.”
1 Joh. 5:11-12
Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till
Fadern utom genom mig. Joh. 14:6
Det finns alltså bara en väg till himlen och det är genom Jesus Kristus. Lägg
ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla. Ps. 37:5