Hur kan jag vara viss om
min tro?
Det Gud lovar
Din Kristna tro grundar sej inte
bara på känslorna. De kan skifta
lika fort som vinden.
Grunden är Jesus och han
är evig och allsmäktig.
Löften av Jesus.
Uppenbarelseboken 3:20
Se, jag står vid dörren och
klappar på. Om någon hör min
röst och öppnar dörren, skall jag
gå in till honom och hålla måltid
med honom och han med mig.
Löften av Jesus.
Matteus 28:20
Så har inte heller
Människosonen kommit för
att bli tjänad utan för att
tjäna och ge sitt liv till
lösen för många.”
Löften av Jesus.
Johannes 10:28-29
28 Jag ger dem evigt liv, och de
skall aldrig någonsin gå
förlorade, och ingen skall rycka
dem ur min hand. 29 Vad min
Fader har gett mig är större än
allt, och ingen kan rycka dem ur
min Faders hand.
Tro är 1
Hebréerbrevet
11:1
Tron är en
övertygelse om det
man hoppas, en
visshet om det man
inte ser.
Tro är 2
Hebréerbrevet 11:6
Utan tro kan ingen finna nåd hos
honom. Ty den som vill nalkas Gud
måste tro att han finns och att han
lönar dem som söker honom.
Tro är 3
Heb 11:7 I tro byggde Noa,
en ark, sedan han hade fått
en uppenbarelse om det som
ännu inte kunde ses.
Därmed fick han själv del i
den rättfärdighet som
kommer av tro. (Parafras)
1 Kor 2:9 Vi förkunnar, som
det står i skriften, vad inget
öga sett och inget öra hört
och ingen människa anat,
det som Gud har berett åt
dem som älskar honom.
Vad Gud har gjort
Gav oss sin ende son:
Joh 3:16 Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.
Vad Gud har gjort
Jesaja 53:6 Vi gick alla vilse som
får, var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba
honom.
1 Pet.brev 2:24 Våra synder bar han i
sin egen kropp upp på träpålen, för att
vi skulle dö bort från synden och leva
för rättfärdigheten. Genom hans sår
har ni blivit botade.
Vad Gud fortsätter att
göra.
Joh 7:38 Den som tror på mig,
ur hans inre skall flyta
strömmar av levande vatten,
som skriften säger.”
2 Kor 5:17 Den som är i Kristus
är alltså en ny skapelse, det
gamla är förbi, något nytt har
kommit.
Vad Gud fortsätter att
göra.
Galaterbrevet 5:22 Men andens frukter
är kärlek, glädje, frid, tålamod,
vänlighet, godhet, trofasthet,
23 ödmjukhet och självbehärskning.
Vad Gud fortsätter att
göra.
Kolosserbrevet 3:12
Som Guds utvalda, heliga och älskade
skall ni alltså klä er i innerlig
medkänsla, vänlighet, ödmjukhet,
mildhet och tålamod.
Gud fortsätter att verka