Guds rike är ibland oss
Lukasevangeliet 18:35-43
Söndag 12 februari
Motala Baptistförsamling
Guds rike är verkligt
”Jesus stannade och befallde att mannen skulle
ledas fram till honom.” (Luk 18:36)
Detta var den vanliga synen att de som
INGENTING var satte sitt hopp till Jesus och
sedan hade vi de andra som betraktade vad som
hände där Jesus var utan vara berörda i sina
hjärtan.
Guds rike är tillgängligt
"När han kom närmare frågade Jesus, Vad vill
du att jag ska göra för dig?” (Luk 18:40)
Det utmanar oss för vi ser det inte i samma
utsträckning, men vi måste ta till oss som
händer i denna berättelse för vi ska ställa samma
fråga till människor.
Guds rike är fullständigt
"Genast kunde han se och följde Jesus och prisade
Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.”
(Luk 18:43)
Det Jesus erbjöd mannen är vad vi ska ge till
människor och inte någonting annat. Det är klart
utmanande då man INTE ser det, men de
handlar om lydnad.