Guds rike är nära

advertisement
Markusevangeliet 1:14-15
Söndag 4 december 2016, Motala Baptist
Jesus kom med Guds rike i världen

”När de hade kommit över sjön nådde de land
vid Gennesaret och lade till där. Så snart de
steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk
skyndade ut i hela den trakten och började
bära de sjuka på bårar till platsen där de
hörde att han var.” (Markus 6:53-55)
Andens närvaro är tecken på Guds rike
"Er tro skulle inte vila på människors visdom
utan på Guds kraft" (1 Kor 2:5)
Guds rike ska utmärka hans församling
”Jag tror det är att försöka ta evangeliernas bild
av Jesus på allvar och präglas av dem, bli mer
som honom.” (Runar Eldebo)
Den helige Ande uppenbarar det för oss
”Ordet om korset är en dårskap för dem som
går förlorade, men för oss som blir frälsta är
det en Guds kraft.” (1 Kor 1:18)
Det är en dimension som är naturlig
The Kingdom of God brings the reign of God
into all of life, making all things whole.
Healing demonstrates God’s reign.”
(John Wimber)
Var desperata för världens skull
”Sedan Johannes döparens dagar tränger
himmelriket fram, och somliga söker rycka till
sig det med våld.” (Matt 11:12, Bibel 2000)
Sträck er efter mer
”Det är INTE kraften som jag söker utan Guds
närvaro, men det går inte skilja det Gud gör
från den han är.”
Gripa tag om det i tro
”Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur
länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag
stå ut med er? Hämta hit honom till mig." Och
Jesus talade strängt till den onda anden, och
den for ut ur honom. Från den stunden var
pojken botad.”
Vi behöver en sinnets förvandling
”Allt vad vi gör måste komma är ett levande
böneliv.” (Sven-Gunnar Österberg)
Download