Samling 5

advertisement
Samling 5
Bön om enhet
Bibelord
Vi ber om enhet och avvisar det som kan störa som oenighet, jämförelse mm.
Jesu förbön
”Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och jag i dig.
Då ska världen tro att du har sänt mig.”
Joh 17:21
Enhetens frukt
”Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans! Det är som när den fina oljan
på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. Det
är som när Hermons dagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelsen, liv till
evig tid.”
Ps 133
Vi tror på EN Gud som uppenbarar sig i Fader, Son och Ande. Detta är enhetens grund. Genom
att älska Gud och utföra Hans vilja tillsammans med andra så lever vi ut denna enhet. När det
gäller det centrala som frälsningen så är det viktigt att vi är eniga. När det gäller andra mindre
viktiga saker så kan vi tycka olika och respektera och älska varandra ändå. I denna enhet finns
också en mångfald där vi är olika och kan betjäna varandra med olika gåvor men målet är alltid
att bygga upp gemenskapen efter Guds vilja.

Läs gärna i boken ”Vägvisare” Sid 173(”Att möta utifrån sin styrka…”)- 175 (” t o m före ”Enhet
i mångfald”)
För samtal i hemgruppen
- Enligt Joh 17 ovan så ber Jesus att vår enhet ska få världen att tro att Fadern har sänt sonen. Hur kan
det ske?
- Hur kan vi vara i Jesus och Fadern som de är ett?
- Herren lovar att ge sin välsignelse över syskon som lever enigt tillsammans. Hur påverkar det löftet
oss?
- Innebär den enhet som Jesus talar om att vi inte får tycka olika? T ex sång och musik?
- Hur kan våra olika personligheter och gåvor främja enheten?
Förberedelsebön
FADER, SON , ANDE är ett (ENHET) + ABÖ (Auktoritet, Beskydd och Öppenhet)
1. FADERN- Guds kärlek: från skapelsen, genom historien, genom Jesus, här och nu…Tacka
för och påminn dig om denna kärlek
2. SONEN- Förlåtelse: Här har du möjlighet till syndabekännelse. En konkret händelse eller
mer generellt. Gud förlåt för det jag sagt, gjort, tänkt eller underlåtit att göra som varit
fel. Påminn dig om löftet om förlåtelse i 1 Joh 1:9
3. ANDEN- den Heliga Andes frukt, gåvor och kraft får vi be om.
4. ENHET- be om enhet mellan dig och andra och att ingen jämförelse ska förekomma
5. AUKTORITET- I kraft av Jesu seger binda och befalla varje andemakt som står Guds ande
emot att lämna och gå in under Jesu lydnad
6. BESKYDD- bön om beskydd
7. ÖPPENHET- bön om öppenhet.
När du sedan bett färdigt för det du ville lyfta med Gud, kan du avsluta bönen med att ta på dig
Guds vapenrustning ( Ef 6:10-18)
FRÄLSNINGENS HJÄLM - en visshet om att du är frälst och som skydd för dina tankar,
det du ser hör och säger
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR - som en påminnelse om nåden, att du är rättfärdiggjord
genom Kristus
SANNINGENS BÄLTE - som hjälp att hålla dig till sanningen, och stå upp för sanningen
VILLIGHETENS SKOR - som tecken på din vilja att lyssna in och följa Jesus
TRONS SKÖLD - som försvar mot ”den ondes alla brinnande pilar”
ANDNENS SVÄRD - att jag får vishet att använda Guds ord i olika situationer
Download