Samling 1

advertisement
Samling 1
Ett nytt sätt att be?
-Inledning till höstens material
Vår värld säger ”Gör något bra- då är du någon”. Bibelns budskap säger: ”Du är någon i Guds
ögon- därför sänds du ut i uppgift”. Vi letar så lätt efter Jesus på görandets plan, i stället för att
vända oss till Jesus för att vara tillsammans med Honom och fördjupa vår relation. Det är lätt
att tänka att vi går till Jesus för att hämta kraft för att gå ut i en uppgift där vi rör oss från Jesus
mot människor i nöd. Men Jesus blir då som en ”avgud” som ska förse oss till vårt arbete, inte
en person med vilken jag har en relation. Detta leder också lätt till utbrändhet. Jag är kallad till
Gud, att älska och leva i relation med Gud. Relationen med Honom är min uppgift, det är min
kallelse. Sen sänder Gud mig att göra saker och Han rustar mig med gåvor, men min
huvudsakliga kallelse är att leva i relation med Honom.
Vi ber ofta med fokus på våra uppgifter och bekymmer och våra böner kan ibland bli långa
önskelistor till Gud där vi talar om vad vi vill att Han ska göra, och hur. Det står i Fil 4:6 Bekymra
er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med
tacksägelse. . Det är alltså inte fel att komma med sina önskningar till Gud. Men om det bara
blir det tappar vi bort att bönen främst handlar om relationen med Gud. Det finns mycket
undervisning om bön i bibeln och du har möjlighet att under denna termin på
söndagförmiddagsgudstjänsterna få undervisning om detta.
Hur ska vi då be för att inte fokus bara ska hamna på uppgifter? I Helhet genom Kristus, som är
en ideell förening med själavård som ändamål, utbildar man själavårdande förebedjare i
förbönssamtal. Där använder man en bönestruktur som man kallar ”Förberedelsbön”, för att
förbereda sig inför varje själavårdssamtal eller förbönsstund. Den är en bra förberedelse också
inför en vanlig dag på jobbet eller i skolan eller innan man ska tjäna Gud i något sammanhang
vilket som helst. Den är en hjälp att intialt inte fokusera så mycket på dina uppgifter och dina
bekymmer, utan att rikta in dig på din relation med Gud, din kallelse ”att älska Gud över allt
annat”, på att påminna dig om hans kärlek till dig, ta emot förlåtelse och inre helande, öppna
dig för den Helige Ande och samtidigt rusta dig med kraft för det Gud sänder dig till.
Fördjupning
Läs i boken ”Vägvisare”:
sid 96- 99 (t o m ”...och du är min.”
sid 106-109(”…kommer snabbat att förtorka”)
sid 249(fr o m ” En nutida Fraciskan…”)-253.
För samtal i hemgruppen
 Lyssna med öppna hjärtan, vad säger Gud till dig/ till er i hemgruppen idag när ni läser
berättelsen om Munken som häller te?
 Vad väcker berättelsen om Franciskus för tankar hos dig?
Förberedelsebön
Förberedelsebönen består av 7 delar- och genom att memorera :
FADER, SON, ANDE är ett (ENHET) + ABÖ (Auktoritet, Beskydd och Öppenhet)
…så kan du lättare lära dig denna utantill. Här ser du förberedelseböndes delar i korthet:
1. FADERN- Guds kärlek: från skapelsen, genom historien, genom Jesus, här och nu…Tacka
för och påminn dig om denna kärlek
2. SONEN- Förlåtelse: Här har du möjlighet till syndabekännelse. En konkret händelse eller
mer generellt. Gud förlåt för det jag sagt, gjort, tänkt eller underlåtit att göra som varit
fel. Påminn dig om löftet om förlåtelse i 1 Joh 1:9
3. ANDE- den Heliga Andes frukt, gåvor och kraft får vi be om.
4. ENHET- be om enhet mellan dig och andra och att ingen jämförelse ska förekomma
5. AUKTORITET- I kraft av Jesu seger binda och befalla varje andemakt som står Guds ande
emot att lämna och gå in under Jesu lydnad
6. BESKYDD- bön om beskydd
7. ÖPPENHET- bön om öppenhet.
När du sedan bett färdigt för det du ville lyfta med Gud, kan du avsluta bönen med att ta på dig Guds
vapenrustning ( Ef 6:10-18)
FRÄLSNINGENS HJÄLM - en visshet om att du är frälst och som skydd för dina tankar, det du ser
hör och säger
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR - som en påminnelse om nåden, att du är rättfärdiggjord genom
Kristus
SANNINGENS BÄLTE - som hjälp att hålla dig till sanningen, och stå upp för sanningen
VILLIGHETENS SKOR - som tecken på din vilja att lyssna in och följa Jesus
TRONS SKÖLD - som försvar mot ”den ondes alla brinnande pilar”
ANDNENS SVÄRD - att jag får vishet att använda Guds ord i olika situationer
Varje samling presenteras en av de 7 rubrikerna lite mer. Be med extra fokus på det området
på hemgruppssamlingen och under tiden fram till nästa samling, men använd hela strukturen
när ni börjar att be. Det är en bra förberedelse inför den förbön för varandra i gruppen som ni
sen kan fortsätta med.
Snart kan du den utantill.
Ni som ännu inte hunnit se filmerna (ca 10min långa) om ”Att leda någon till andedop” och
Profetisk förbön” kan gärna titta på dem någon samling och prova!
Download