Mission shaped life
Mark 16:14-20
29.05 2010
Mark 16:14-20
Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde
dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som
hade sett honom uppstånden.
Mar 16:15 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika
evangelium för hela skapelsen.
Mar 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror
skall bli fördömd.
Mar 16:17 Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva
ut onda andar. De skall tala med nya tungor.
Mar 16:18 De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt
gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de
skall bli friska."
Mar 16:19 Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till
himlen och satte sig på Guds högra sida.
Mar 16:20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade
tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som
åtföljde det.
Här haglar vändpunkterna tätt…
• Långfredag, påskdag, himmelsfärden, pingsten
Visade han sig…
• Guds längtan att visa oss vem Han är går som
en röd tråd genom bibeln!
– I paradiset ansikte mot ansikte
– Mose o den brinnande busken
– I öknen…
– Änglabesök
– Den långa tystnaden (400 år!)
– I Jesus – ansikte mot ansikte – en försmak av
återupprättad gemenskap
Gå ut!
• Ut har alltid varit Kristi kyrkas riktning
• En veritabel framgångsberättelse
• Ex.
– Judarna (flera kristna sen 1948 än på 1900 år före det
– Muslimska världen Flera kristna 1980-2009 än 6321980
– Afrika 1900 under 10% kristna – idag 46-48%
– Idag ca 30% kristna i Sydkorea för hundra år sen några
tiotalstusen i hela det odelade Korea
– Kina – idag mellan 50-100milj kristna endel uppskattar
ännu flera
Gå ut…
• Var också Jesu riktning…
– Gick hela tiden till nya människor….
– Drevs av kärleken
– Formade gemenskapen så att den skulle nå ut!
• e UPPDRAGET som han ger sina lärjungar och
därmed oss!
Tecken
• Tecken ska följa dem som tror…
– Under, sjuka blir friska…
– Små under – frid, glädje, kraft, hjälp, ledning.
– Störst: Att människor får möta Jesus!
• Tecken inte för deras egen skull utan för att visar
på Jesus och att Han lever idag!
• Ska alltid förhärliga Kristus
• Det är den Helige Andes uppgift, inte att peka på
sig själv utan på Jesus
Missionsformad?
Rom 8:29 Ty dem som han i förväg har känt som
sina har han också förutbestämt till att formas
efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara
den förstfödde bland många bröder.
Rom 9:20 Men du, människa, vem är du som går
till rätta med Gud? Inte kan väl det som
formas säga till den som formar det: Varför
gjorde du mig sådan?
Att vara formbar…
• Är att leva nära Jesus!
• Är att formas av just Honom!
• Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här
världen, utan låt er förvandlas genom sinnets
förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds
vilja, det som är gott och fullkomligt och som
behagar honom.
• Inte kopior av varandra – utan unika avbilder
av Kristus!
De finns de…
• …som just du skall nå…
• …som just du med din personlighet, dina
kontakter, din bakgrund kan nå…
• …som behöver dej…
• Jfr Virus!
• Principen om Fridspersoner Luk 10: 5-6
När ni kommer in i ett hus, säg då först: Frid över
detta hus. Och om där bor en fridens man, skall
den frid ni tillönskar vila över honom. Annars skall
den vända tillbaka till er.
Det verkar som om…
• …vi skulle ha otroligt lätt att tappa bort vårt
uppdrag…
• Om vi inte ständigt återkommer till det…
• Vi behöver ett utlopp för tron…!!!
Vi får inte glömma…
• Mark 16:16 Den som tror och blir döpt skall bli
frälst, men den som inte tror skall bli fördömd
• Att nå ut är alltså en fråga om liv o död, om en
evighet med Gud eller en utan Honom…
• Kärlek -> Nöd för andras själar!
• Kärlek -> hjälp o stöd på vägen!
• Kärlek -> Kärleken består inte i att vi har älskat
Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin
Son till försoning för våra synder. (1Joh 4:10)
Prisa Gud!
• En av församlingens uppgifter
• Hallal – att tala om hur stor Gud är…
• Istället för att prata om hur mycke uselhet de
finns! – EN utmaning för oss!!!
• Halleluja – Prisa Herren!
Sommardagar KU 90-år
i Kronoby 12-13.6
Kall, Kallare, Kalld
• Kl 16 Bibelstudium Mat
• Kl 19 Jubileumskväll
– Erik Vikström, Sixten Ekstrand, musikprogram,
vittnesbörd
• Sö kväll kl 18 Finländska mässan
Midsummerfestival
25-26.6
Footprints
Mikael Nylund
Fre
FOG
Metallmässan
Lö kl 18.30Filip Koskinen
band
Joakim Arenius&
Praise Unit (Sve)
CAROLA
Jakobs Dagar
• 22.7 Finländska Mässan i Aspegrens trädgår
6-9.9 Seniorresa
• Borgå, Villmanstrand, Nyslott…
kyrkhelg.
blogspot.
com