Vad tror Kristna på - religion-slotte

Vad tror Kristna på
En genomgång av de
kristna idéerna och
trosuppfattning
Treenigheten
Fadern
 Sonen
 Helige ande


Fadern
Vatten ånga is
Sonen
Helige ande
Gud skapade världen
 Det
finns en gud (monoteism)
 Gud skapad människan till sin avbild
 Gud skapade naturen till människan
 Gud skapade kvinnan utav mannen
 Gud skapade människan med en fri
vilja
Synden
 Vad
är en synd?
 Människan är syndare
 Detta bryter gemenskapen mellan
gud och människan
Försoningen
 Gud
är en straffande men rättvis
 Människan kan aldrig leva upp till
guds krav efter som vi är syndare
 Lösningen är att gud sänder sig själv
som människa dvs Jesus
 Jesus tar på sig straffet för all synd
för människan ska komma nära gud
igen
Fria viljan
 Gud
skapade människan med en fri
vilja
 Gud kan inte påverka den fria viljan
 Detta är förklaringen till Ondska
 Detta betyder att människan måste
själv välja att tro på Jesus
 Gör man det blir man förlåten
Bibeln
 Gamla
testamentet
 Nya testamentet
 GT
judarnas historia , moseböckerna
 Samt profeter
 NT 4 evangelier berättelser om Jesus
liv
Sakrament och riter
 Vad
betyder sakrament
 Helig handling
 Riter
 Bekräftelse
av tron