Sammanställning av de fem världsreligionerna. Religion Judendom

advertisement
Gud ska döma till
paradis eller helvete.
Omvändelse krävs.
Fem grundpelare:
1. En gud
2. Bönen
3. Allmosor
4. Vallfärden
5. Fastan
Talar om
uppståndelsen.
Frälsning: Tro och
bekännelse på Jesus.
Lovar evigt liv.
Jesus har dött och
uppstått.
Samma värde oavsett
ras, religion eller
hudfärg.
Jesus besegrade
ondskan.
Förlåtelse.
Tio Guds bud.
Nya testamentet är
viktigaste delen av
Bibeln.
Paradiset
Slutmål:
Paradiset
632 e. Kr.
0-32.
Grundades: 2000 f. Kr.
Kanske tidigare
Tror på Gud.
Lära:
Gamla testamentet.
Israel och judiska
Folket är utvalt av
Gud.
Förbund mellan
judarna
och Gud.
Tio Guds bud.
Martin Larsson, Bogesundsskolan, Ulricehamn – www.lektion.se
Paradiset
Muhammed
Jesus
Moses
Nirvana
Offrar.
Själen oförstörbar i
ett evigt kretslopp.
Vandrar mot
frälsning
genom goda
gärningar.
Meditation.
Skriftens regler.
Nirvana
Tillvaron ett kretslopp.
Befrielsen kommer
ifrån kretsloppet.
Kommer från människan själv.
Ödets lag (det som
sker det sker).
Meditation.
Den åttafaldiga vägen.
Veda böckerna,
Uppanishaderna
Bhagavadgita m.m.
Ingen speciell
Gautama Siddharta
person
(Buddha)
nämnd.
3000-2000 f.Kr
500 f. Kr.
Koranen
Grundare:
Helig
skrift:
Buddism
Ingen Gud.
Själavandring.
Relikdyrkan.
Tripitaka
Hinduism
Flera gudar
Själavandring.
Islam
Allah (Gud)
Kristendom
Gud, Jesus
och den heliga
Ande.
Bibeln, GT+NT
Judendom
Jahve (Gud)
De väntar på
Messias.
Bibeln, GT
Religion
Tror på:
Sammanställning av de fem världsreligionerna.
Download