Retreatens bakgrund och ramar

advertisement
1. Retreatens bakgrund och ramar
Anteckningar från A-retreat 2007 med Magnus Malm
Det inre och det yttre livet bör vara i jämnstark balans för att livet ska kännas helt, att
det ”går ihop”. Annars kan det bli som för Regalskeppet Wasa… Sveriges stolthet,
uppkallad efter kungahuset, byggd med en stor och påkostad överbyggnad och
späckad med kanoner och glänsande metall. All tyngd var placerad över ytan, men
det fanns inte någon barlast därnere i djupen som stabiliserade det grandiost byggda
skeppet. Så när det seglade ut från Stockholms hamn, begapat av långväga fina
gäster, när vindarna började blåsa och vågorna steg kantrade skeppet, och dess fall
blev stort.
Ett träd som sträcker sina grenar mot skyn måste ha ett motsvarande rotsystem som
borrar sig ner i djupet och hämtar näring där. I så fall står det fast när stormen
kommer och hålls på plats av sina rötter.
På samma sätt innebär retreat att satsa på det som inte syns, det som ligger under
ytan, för att det ska få komma fram och växa sig starkare och sannare. Och detta är
egentligen den största och viktigaste delen av oss, liksom isberget är tio gånger större
än det som syns ovanför vattenytan.
Det aktiva förståndet eller tanken är en del av själen, som sitter ovanför det
medvetnas yta. När den medvetna tanken inte alltid räcker till för att nå djupet i oss,
får vi hjälp exempelvis av bilder, som kan leta sig ner i medvetandets djup och hämta
upp insikter vi egentligen bär på därnere. Därför uttrycker sig Herren Jesus och den
övriga Bibeln ofta i bilder.
Att få tag på de omedvetna tankarna och attityderna är extra viktigt därför att vi ofta
har en sorts teologi eller guds- och världsbild i våra medvetna tankar, det vi kan sätta
ord på inför andra, medan vårt djupa inre egentligen fungerar efter andra principer
som kan vara ganska annorlunda. Mer om detta längre fram. Men Ordspråksboken
säger: ”Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar
upp dem.” (Ords 20:5)
RETREATENS RAMAR
Retreat är att dra sig tillbaka från världen för en tid. Detta är ramarna:
Mässan – börjar dagen, dagens viktigaste händelse. Jesus ger sig själv till oss i brödet
och vinet. Allt annat som kommer sedan är en frukt av detta.
Tidebönen – en slitstark böneform, utifrån Guds eget ord i Bibeln, framför allt
Psaltaren som var Herren Jesu och apostlarnas bönbok.
2
Bibelmeditationen – att läsa och leva sig in i en bibelhändelse, gärna från
evangelierna, tills jag i bönen står där bland människorna runt omkring Jesus och
själv får möta honom och höra vad han säger till mig.
Undervisningen – sanningen om Gud och mig själv, för att lägga en stabil grund för
den inre processen sedan under dagen.
Anteckningsblocket – näst viktigaste boken efter Bibeln. Jag får hjälp att få fram
mina tankar genom att skriva ner det som kommer upp inom mig.
Tystnaden – ingen mobil, e-mail, internet, TV, tidningar eller småprat under veckan.
Genom att för en tid sluta fylla mig med vad andra tänker kan jag få kontakt med
vad jag själv tänker och känner djupt därinne, i anden som är min kontaktyta med
Gud.
Den andliga vägledningen – enskilda samtal med en erfaren andlig vägledare om
det som kommer upp inom mig under veckan.
Mat och sömn – det andliga är inte skilt från det fysiska, utan kommunicerande kärl.
Med en god dygnsrytm som följer ljusets och mörkrets timmar samt sunda
regelbundna måltider kommer kroppen in i en vila som möjliggör för själen att bli
stilla och gå på djupet.
Download