Greppa tag i Jesu utsträckta hand !

advertisement
Tidens tecken
Översvämningar i Storbritannien och snöfall i Miami,
i en omfattning som inte tidigare uppmätts. Okontrollerade bränder i Australien,
vulkanutbrott och jordbävningar. Folk som slaktar varandra i inbördeskrig och strider.
Kärlekslöshet och våld.
Detta är vad som möter oss i nyhetssändningarna.
Det skulle lika gärna kunna vara hämtat från Bibelns beskrivning
av händelserna vid tidsålderns slut. ( se Matt. 24, Luk. 21 )
Men det behöver inte sluta i maktlöshet och kaos.
Bibeln talar om att det finns en framtid och ett hopp,
en framkomlig väg för både tid och evighet.
Det är genom Jesus Kristus !
”Medan vi fortfarande var hjälplöst förlorade,
kom Kristus vid rätt tidpunkt enligt Guds plan
och dog för alla oss som struntade i Gud.
Gud bevisade hur mycket Han älskar oss,
genom att Kristus dog för oss, medan vi fortfarande var syndare.
Och när vi nu har blivit skuldfria inför Gud
genom att Jesus offrade sitt blod för oss,
kan vi vara helt säkra på att Han också ska rädda oss ….”
( Rom. 5:6, 8-9 Levande Bibeln )
”Räddningen finns hos honom !
Ja, det finns ingen annan i hela världen som kan rädda oss”
( Apg. 4:12 Levande Bibeln )
Greppa tag i Jesu utsträckta hand !
Download