Lunchandakt 170215

advertisement
Lunchandakt 2017-02-15
1 Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med
oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.
En av de mest älskade psalmerna i hela världen är den välkända ”Amazing Grace” skriven
av John Newton, den före detta slavhandlaren som blev radikalt omvänd till Kristus och
ägnade resten av sitt liv åt att i ord och ton förkunna det evangelium som hade förvandlat
hans inre så påtagligt. I den första versen beskrivs den hissnande upplevelsen att få sin
syn och kunna se klart. Amazing grace! How sweet the sound that saved a wretch like me. I
once was lost but now I’m found, was blind but now I see.
Nådens verk eller Guds fria gåva till oss i omvändelsen och tron beskrivs ofta av
människor i termer av att få sina ögon öppnade. T.o.m. historiens mest välkände
predikant, aposteln Paulus får i sitt omtumlande möte med Jesus på vägen en mycket
intressant arbetsbeskrivning för sin framtid i Herrens tjänst: Kristus säger: Jag sänder dig
till folken för att du ska öppna deras ögon så att de omvänder sig, får förlåtelse och hjärtats
renhet. Om vi frågat Paulus, ”vad jobbar du med” så skulle kan kanske ha kunnat svara,
”Jag jobbar som ögonöppnare”. Vi vänder oss till ögonläkare och optiker för att våra
fysiska ögon ska få den hjälp de behöver för att se klart, men Newton, i sin sång, och
Paulus i sin kallelse var inte i första hand föremål för optik, utan för en andlig klarsyn som
öppnade deras inre öga så att de kunde se klart. Och när de såg klart, såg de Jesus Kristus,
hans sanna identitet och hans kärlek, förlåtelse och försoning.
När vi idag läser Johannes ord kan vi frestas att tänka, ja, om vi bara varit där, på Jesu tid,
så att vi också fått, se och höra, då hade vi kunnat tro och berätta som Johannes. Men vi
får inte glömma att det för det första är Jesu tid också nu, och att många som såg och
hörde med sina naturliga ögon och öron, alls inte trodde utan tvärtom förkastade Kristus
och hans nåd. Ja, Jesus själv sade ju: ”Saliga är de som tror fast de inte ser” som respons på
Tomas begäran att få en fysisk grund för sin övertygelse.
Visst är det väl underbart att bibelordet idag också förkunnar och förklarar för oss det som
blev en verklighet för John Newton, för Paulus och som blivit en verklighet för miljoner
och åter miljoner människor genom århundradena. När ögonen och öronen öppnades av
den Amazing Gracen, så fick de gemenskap! Gemenskap med Gud genom Jesus Kristus,
och en förunderlig gemenskap över alla gränser och bräddar också med varandra.
Den store ögonläkaren kan få fjäll att falla från de mest förblindande ögon. Herren kan
öppna vår blick för helt nya perspektiv. Perspektiv som få oss att med lätthet sätta vår
förtröstan till Jesus Kristus som vår personlige frälsare men också göra oss djupt
medvetna om hans tröstande och vägledande närvaro i våra liv och den underbara Andens
gemenskap som vi äger med Gud och varandra.
Det är så mycket lättare att förkunna det man själv har sett och hört. Och det är så djupt
berörande att ta del av vittnesbördet från någon som själv har gemenskap med Fadern och
hans Son! Idag är du välkommen till den store optikern! I dag kan du få se din bäste vän!
Download