Helgelse * bli mer lik Jesus

advertisement
Helgelse – bli mer lik Jesus
Söndag 30 april
Motala Baptistförsamling
Är inte att anpassas till kristen tro
”Ni har hört om honom och fått undervisning i
honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga
bort den gamla människan som går under,
bedragen av sina begär.”
Efesierbrevet 4:21-22
• Att lämna sitt gamla liv
”Jesus kallar oss. ”Följ mig.” Det innebär att ge
upp sitt gamla liv så att Kristus blir ens liv.”
• Att lägga bort den gamla människan
”En nyfrälst ska inte gå hem förvirrad över vad
det är att följa Jesus utan det ska vara en Jesus
kultur ibland oss.”
Det är ett verk av den helige Ande
”Låt er förnyas till ande och sinne”
Efesierbrevet 4:22
• Det är en process som pågår
”Det är inte en undervisning om att ”hålla sig på
mattan” som åstadkommer någonting gott
utan det är då den helige Ande får göra sitt
verk med oss.”
En genomgripande förvandling
”Helgelse är att Jesus får mer utrymme att
forma mig som hans lärjunge. När jag förstod
detta var det inte längre prestation utan nåd.”
Är att bli dem vi redan är Kristus
”… och klä er i den nya människan, som är
skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet
och helighet.”
Efesierbrevet 4:23
• Vad är att bli frälst egentligen?
”Att fortsätta synda stämmer inte överens med
vilka vi är i Kristus utan det är helighet som
klär oss.”
• Jesus Kristus ska synas i oss
”Att den helige Ande väljer att komma beror på
att Jesus är i centrum ibland oss och Anden
har till uppgift att förhärliga Sonen.”
Download