Världens största religion


Gud är kärleken
Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för
mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan
motprestation, blir människan genom detta
upprättad och frälst, räddad från ondskan

Bygger på judendomen
 Uppfyller Gamla Testamentets profetior
 Jesus= Messias?

Gud blir människa
 Jesus som Guds son

Guds rike är nära
Ville skärpa lagen
 Utmanade de
mäktiga
 Människosyn
 De fattiga är de
främsta
 Sinnelagsetik
 Kärleksfulla handlingar
Liknelser
Evangelier
Johannes
Markus
Matteus
Lukas



Uppståndelsen
Paulus brev
Förföljelse
Ny religion
 Till 300-talet

Romersk statsreligion
 Enorm expansion
 300-talet och framåt

Medeltiden

Ortodoxa kyrkan
 Den mer ursprungliga östliga
läran

Katolicismen
 Påven
 Allmännelig och universell

Protestantismen
 Uppstod på 1500-talet
 Sveriges väg
 Lutherskt evangeliskt







Dop
Bot (bikt)
Nattvard (mässa)
Konfirmation
Äktenskap
Prästvigning
De sjukas smörjelse

Inom katolicismen
 Heliga handlingar

Inom ortodoxa kyrkan
 Mysterier

Inom protestantismen
 Endast Dop, nattvard

Vi tror på Gud Fader
allsmäktig,
himmelens och jordens
skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige
Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,

nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden
igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida,
därifrån igenkommande till
att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige
Ande, en helig allmännelig
kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och
ett evigt liv.
Öster
Norr
Söder


Väderstreck
Symboliska linjer
 Från Födelse till död
 Från skapelse till domedag

Väster
Kyrkogårdar






Startar vid advent= Väntan
Julen= Jesus föds
Trettonhelgen= De tre vise männen
Påsken= Jesus avrättas och återuppstår
Kristi himmelsfärd= Återföreningen med Gud
Pingst= Lärjungarna börjar predika