Kristendomen
Världens största religion
Centrala drag


Gud är kärleken
Denna kärlek visar sig i Jesus när han
offras för mänsklighetens skull. Av nåd,
gratis utan motprestation, blir
människan genom detta upprättad och
frälst, räddad från ondskan
Grundtankar

Bygger på judendomen

Gud blir människa

Guds rike är nära
• Uppfyller Gamla Testamentets profetior
• Jesus= Messias?
• Jesus som Guds son
Jesu budskap
Ville skärpa lagen
 Utmanade de
mäktiga
 Människosyn
 De fattiga är de
främsta
 Sinnelagsetik
•
Kärleksfulla handlingar



Liknelser
Evangelier
•
•
•
•
Johannes
Markus
Matteus
Lukas
Berömda Jesuord
•
Sid 84
Från Jesus till Kristendom





Uppståndelsen Ny
religion
Paulus brev
Förföljelse
•
Till 300-talet
Romersk statsreligion
•
•
Enorm expansion
300-talet och framåt
Medeltiden
Olika inriktningar



Ortodoxa kyrkan
•
Den mer ursprungliga
östliga läran
Katolicismen
•
•
Påven
Allmännelig och
universeel
Protestantismen
•
•
•
Uppstod på 1500-talet
Sveriges väg
Lutherskt evangeliskt
Sakrament







Dop
Bot (bikt)
Nattvard (mässa)
Konfirmation
Äktenskap
Prästvigning
De sjukas smörjelse


Inom katolicismen
•
Inom ortodoxa
kyrkan
•

Heliga handlingar
Mysterier
Inom
protestantismen
•
Endast Dop, nattvard
Trosbekännelsen


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige
Ande,
född av jungfru Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen
ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud
Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att
döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Amen.
Kyrkans symbolik
Öster


Norr
Söder

Väster
Väderstreck
Symboliska linjer
•
•
Från Födelse till död
Från skapelse till
domedag
Kyrkogårdar
Kyrkoåret






Startar vid advent= Väntan
Julen= Jesus föds
Trettonhelgen= De tre vise männen
Påsken= Jesus avrättas och återuppstår
Kristi himmelsfärd= Återföreningen med
Gud
Pingst= Lärjungarna börjar predika