Detta är ren Kabbalah mystik (New Age) som säger att Jesu Kristi

advertisement
Detta är ren Kabbalah mystik (New Age) som säger att Jesu Kristi tillkommelse inte
är i köttet utan en närvaro. Det är precis vad bibeln varnar för i ändens tid och en
uppfattning som mer och mer predikas inom den Nya Apostoliska Reformationen
och i den Katolska Kyrkan.
http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/bibelstudier/antikristsande.html
2 Joh 1:7 Ty många villolärare har gått ut i världen, vilka inte bekänna att Jesus är
Kristus, som skulle komma i köttet en sådan är Villoläraren och Antikrist.
1Joh 4:2 Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att
Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud; 3 men var och en ande som icke så
bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven
hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.
Download