Jesus återkomst - vad ska vi ägna oss åt tills dess?

Jesus återkomst
- vad ska vi ägna oss åt tills dess?
Söndag 7 maj
Motala Baptistförsamling
Vi ska leva till Guds ära
Kolosserbrevet 3:1-4
”Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det
som är där ovan, där Kristus sitter på Guds
högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte
på det som är på jorden. Ni har ju dött, och ert
liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder
fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda
fram i härlighet tillsammans med honom.
Vi ska leva till Guds ära
Först av allt är vi tillbedjare.
Vår tillbedjan är TECKNET för världen att Jesus är
HERRE.
Kristus är vårt liv
Men vi ska här i världen följa Kristus oavsett vad
andra människor väljer för väg.
Vi ska förkunna Guds rike
Matteusevangeliet 23:34
”Och detta evangelium om riket ska förkunnas i
hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.
Sedan ska slutet komma.”
Vi ska förkunna Guds rike
Det måste vara helt överordnat
Evangeliet är goda nyheter till världen och inte
tvärtom och vi kan inte ägna oss åt något mer
ANGELÄGET än att predika Jesus, eller hur?
En proklamation av Jesus herravälde
När Jesus kom till en plats blev Guds rike synligt
och djävulens makt över människor blev
omedelbart omintet.
Vi ska älska människor
2 Korinterbrevet 5:14-15
”Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om
att en har dött för alla, och därför har alla
dött. Och han dog för alla, för att de som lever
inte längre ska leva för sig själva utan för
honom som har dött och uppstått för dem.”
Vi ska älska människor
Jesus kom för de som var förlorade
En kyrka ska vara känd för sin kärlek till
människor på samma sätt som Jesus var det.
Vi kan inte följa Jesus utan att älska människor
”Om en kyrka läggs ner utan att de tilltufsade
märker det spelar det ingen roll.”
(Carl-Erik Sahlberg)