Lunchandakt 2017.02.01
1 Joh 1:1Det som var från begynnelsen, det vi hört, det vi med egna ögon har sett, det vi
skådade och med våra händer rörde vid - Om Livets Ord är det vi vittnar.
Tänk så viktigt det är med ord. Ordspråksboken säger ”Som guldäpplen i silverinfattning är
ord som yttras i rättan tid”, och många av oss känner nog till ordspråket ”ett vänligt ord
kan göra under”.
Ords betydelse är något vi lever med varje dag, även om vi översvämmas av ord i vårt
moderna informationssamhälle kan vi, om vi inte blivit alltför avtrubbade, avgöra när
verkligt viktiga ord talas, eller när vi själva måste säga viktiga och avgörande saker.
Ord som det tar några sekunder att uttala kan skada människor för lång tid framåt och
skapa känslor som dröjer sig kvar i åratal. Och till råga på allt ibland helt i onödan om inte
orden var avsedda att skada eller missuppfattades.
När Johannes talar om Jesus entre på världshistoriens arena, talar han ofta om i termer
som påminner om skapelseberättelsen i Bibelns allra första bok. Bereshit barà elohim et
hashamayim ve et haaretz. I Begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Guds Son - Det skapande Ordet - Har kommit in i människornas värld som ett ljus, med liv
och hopp. Han som en gång skapade världarna har nu kommit mycket nära för att skapa
på nytt. Att acceptera Jesus Kristus, att ta emot honom, säga ja till honom, eller öppna sitt
hjärta för honom om du så vill, är att släppa in det nyskapande Ordet i sitt innersta. Därför
säger Johannes kollega Paulus i 2 Kor 5:17 att ”den som är i Kristus är alltså en ny
skapelse, det gamla är förgånget, se det nya har kommit”.
Målet för det första skapelseordet var himmel, jord och alla levande varelser. Målet för det
andra skapelseordet är den nya skapelsen. Den gamla skapelsen inleddes med universum,
stjärnor, solar, planeter, jord, hav, växter, djur, fiskar, fåglar och avslutades med skapelsens
krona - människan. Den nya skapelsen inleds med nyskapelsen av människor och avslutas
med nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor.
Evangeliets Ord - Jesus Kristus - budskapet om att han dött för sitt folks synder och
uppstått från de döda har kommit nära oss också i vår tid. Det ordet har makt och kraft att
föda en människa på nytt och göra henne till en ny skapelse, en del av den nya skapelsen,
för det är ett Livets Ord. Det enda ord som kan ge evigt liv. Därför säger Johannes: Den
som har Sonen har livet. och i 1 Joh 5:11 skriver han Gud har gett oss evigt liv, och det
livet är i hans Son.
Johannes hade inte bara en symbolisk, filosofisk eller ens bara psykologisk relation till
detta. Han säger: Vi såg det, vi betraktade det, vi rörde vid det. Erfarenheten av den nya livet
i Jesus Kristus är inte flummig religion. Det är en påtaglig, praktisk och förvandlande
livserfarenhet. Den ger oss en faktisk och påtaglig förlåtelse för synd och skuld, den ger
oss en verklig befrielse från skam och ångest, och den för oss in i en sann relation med
Gud och kommer en dag att bär oss i himmelrikets underbara värld som finns alldeles på
riktigt!
I Romarbrevet 10:8 skriver Paulus: Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta , alltså trons
ord som vi predikar.
Just nu, just här är detta en verklighet. Här och nu kan Jesus Kristus det livgivande ordet,
stiga in i ditt hjärta, och ett nytt och evigt liv blir ditt, i tid och evighet. Vill du ta emot?