MINA BIBELSTUDIER

advertisement
MINA BIBELSTUDIER
Bibeltext (skriv av bibeltexten)
Den som lyssnar till min undervisning och
följer den är klok. Han liknar en man som
bygger sig ett hus på berggrunden. Även när
det blir skyfall och översvämning, och stormvindar blåser med våldsam kraft mot huset,
så rasar det inte eftersom det är byggt på fast
mark.
Men den som lyssnar till min undervisining
och inte bryr sig om den är en dåre. Han liknar
en man som bygger sitt hus på sanden. När
sedan regnet och översvämningen kommer
och stormvindarna blåser mot huset, så faller
det ihop med ett stort brak.
2. Mina ord (skriv ner texten med egna ord)
Jesus vill att vi ska lyssna till Hans ord, som vi
kan läsa i Bibeln.
Bibeln är viktig för oss för det är det sätt vi kan
lära oss vad som är Guds vilja.
Jesus talar till oss genom bl.a sitt ord, Bibeln.
Jesus vill att vi ska GÖRA och LYDA det Han
säger i sitt ord.
När vi gör det så är vi som en man som lägger
en stadig grund för sitt hus. Han använder den
kunskap han har. Resultatet blir att hans hus
står stadigt kvar när stormen kommer.
För samma storm, samma svårighet möter båda
männen, men det slutar olika.
Den andra hade hört, han hade kunskap, han
visste, men han valde att INTE lyda och INTE
använda sin kunskap.
Det såg bra ut ett tag. Han var glad och hade
det skönt, medan den andra mannen jobbade
och slet.
Men när stormen kom, samma storm, så föll
hans hus ihop.
Samma kunskap, samma förutsättningar,
samma storm men det som skilde de båda åt
var att den ena GJORDE det han hört.
3. Jag ska (Skriv ner vad du ska göra som ett gensvar på detta.)
Jag ska ta korta stycken och verkligen försöka
förstå vad Jesus säger och skriva ner det.
Jag vill välja att tro och handla på det Gud säger.
1. Förslag är att ta stycken, någon eller några verser ur Bergspredikan Matt 5-7
2. Frågor som man kan ställa sig: Var det något i texten som fångade din uppmärksamhet? Vad tycket du om i texten? Var det något som
störde dig? Varför? Vad berättar texten for oss om Gud? Vad berättar texten för oss om människan? Vad berättar texten för oss om ett liv som
behagar Gud?
Download