PDF från undervisningen Samlevnad Fredagen 5/12

advertisement
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
hälsar
LÄRA FÖR ATT LEVA
till
Psaltaren 119:105 (SFB-98)
”105Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.”
Ordspråksboken 6:23 (SFB-98)
”23Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, förmanande
tillrättavisning är en livets väg.”
2 Timotheosbrevet 3:16–17 (SFB-98)
”16Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till
bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17för att
gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.”
2 Petrusbrevet 1:19 (SFB-98)
”19Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör
rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills
dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.”
1.
2.
3.
4.
5.
Bibeln, en (1) bok med många böcker!
Bibeln, vår inre människas mat/näring!
Bibeln, vårt ljus och ledning (vår kompass)
Bibeln, är gemenskap med Gud (Fader, Son o Ande)
Bibeln, den absoluta sanningen om allt
Bibeln är Guds Ord till oss!
2 Timotheosbrevet 3:16–17 (SFB-98)
”Hela Skriften är utandad av Gud och
nyttig till undervisning, till bestraffning,
till upprättelse och till fostran i
rättfärdighet, för att gudsmänniskan
skall bli fullt färdig, väl rustad för varje
god gärning.”
GT:s BÖCKER
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
39 böcker
Jobs bok
Psaltaren
Ordspråksboken
Predikaren
Höga Visan
Historiska, poetiska och profetiska
1-5 Moseboken
Josuaboken
Domarboken
Rut
1-2 Samuelsboken
1-2 Kungaboken
1-2 Krönikerboken
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
NT:s BÖCER
27 böcker
Historiska, läroböcker och profetisk
Matteus evangeliet
Romarbrevet
Hebréerbrevet
Markus evangeliet 1-2 Korinterbrevet
Galaterbrevet
Lukas evangeliet
Jakobs brev
Efesierbrevet
Johannes evangel.
1-2 Petrus brev
Apostlagärningarna
Filipperbrevet
1-3 Johannes brev
Kolosserbrevet
Judas brev
Egentligen:
Egentligen
1-2 Tessalonikerbr.
Evangeliet enligt
1-2 Timoteusbrevet Uppenbarelseboken
Matteus
Johannes
Markus
Lukas
Titus
Filemon
Ps.119:160
Rom.15:4
2 Pet.1:21
Bibeln säger att summan av Ordet är sanning!
Guds Ord: Allt som tidigare är skrivet är till vår undervisning
Inget i ’profetian’ har kommit till genom människor…
Allt i det profetiska ordet kommer från Gud genom människor
som har sina hjärtans öron öppna för Guds röst.
1 Pet.4:10-11 Den som talar skall tala i överenstämmelse med Ordet!
Ps.19:8-9 Bibelordet påverkar vår utveckling som människor!
Rom.10:5-11 Vi behöver inte ”hämta” Ordet för det vill vara i vårt hjärta!
Joh.1:1-5 Ordet = Jesus Kristus vår Frälsare vill ALLTID ”bo” i oss
1 Joh.1:1-4
Joh.1:14
Kol.1:19
Kol.3:16
Detta innebär att Ordet, Jesus, ständigt vill leva i mig och
vill förändra och forma mig dagligen!
”Livets Ord” = Jesus Kristus som skall vara inskrivet i oss!
Jesus (Ordet) blev människa och bodde ibland oss!
Jesus som bor bland oss är Guds fullhet för hela skapelsen
Låt Kristi Ord bo rikt ibland oss.
Ställ dessa frågor:
Vad betydde detta för dem som hörde eller upplevde detta?
Vad är/var budskapet till dem / oss?
Vad uppmanar det mig att göra eller inte göra?
1 Kor.14:26-32
Ps.1:1-6
Jud.1:1-16
Download