Kristendomen bildspel 7E (2 MB, pptx)

advertisement
Religion = Organiserad tro på Gud med
gemensamma traditioner och högtider.
2 saker religioner håller på med:
Existentiella frågor = Livsfrågor, t.ex. meningen med livet,
vad händer när man dör, hur började allt...
Etik = Rätt och fel, hur ska vi vara mot varandra? T.ex.
den gyllene regeln.
Bön = Ett sätt att komma i kontakt med
gud, hitta styrka, tacka...
Monoteism = tro på en Gud
(Ateism = tror inte på Gud.)
(Polyteism = tror på flera gudar.)
Treenigheten = Kristen specialitet,
Gud har tre sidor men är bara en!
Kristendomen har tre huvudgrupper:
Protestanter, norra europa,
USA och Afrika. T.ex. Svenska
kyrkan. Kvinnliga präster.
Katoliker, sydeuropa
och latinamerika.
Påven är chef.
Ortodoxa,
östeuropa
År 0
3oo-talet
Statsreligion
i Romarriket
1000-talet
Splittring
1500-talet
Splittring
Bibeln, 66 böcker i en bok!
Bibeln 66 böcker
Gamla testamentet,
39 böcker. Dessa har
kristna och judar
gemensamt.
Nya testamentet, 27
böcker. Om Jesus (4
evangelierna) och den
kristna kyrkans första tid.
Nya testamentet = det nya
avtalet mellan Gud och
människorna, det som
startar med Jesus!
Sakrament = helig handling.
De protestantiska kyrkorna har två sakrament/riter som Jesus sa till sina
lärjungar/rebeller (Dogge) att fortsätta med.
2 sakrament:
1. Dopet, man blir officiellt med
i den kristna gemenskapen.
2. Nattvarden, prästen bjuder på
vin och bröd (oblat) under
gudstjänsten.
2 stora högtider i kristendomen:
1. Påsken. De kristna firar livets seger över döden,
d.v.s. att Jesus uppstod på den tredje dagen efter sin
död. Gud vill ha en relation med alla och Jesus död
möjliggör detta. Jesus = offerlammet!
2. Jul (Christmas)
Jerusalem, judarnas religiösa huvudstad. Där fanns
templet, där skulle man offra på den judiska påsken
(Pesach). Templet revs av romarna efter ett judiskt uppror.
Bara Klagomuren finns kvar.
Mission = att sprida sin tro.
Påven, ledare
för 1,2 miljarder
katoliker. Bor i
Rom, Vatikanen.
Kyrka = kristen gudstjänstlokal.
Präst = en religiös ledare och lärare. Leder
gudstjänster i kyrkan, håller i dop,
begravningar...
Antje Jackelén vald till
Sveriges nya ärkebiskop
Biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i
ärkebiskopsvalet i dag och därmed har Svenska kyrkan valt
sin nya ärkebiskop.
Den gyllene regeln (etik)
"Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, det skall ni
också göra för dem"
(Matt. 7:12).
Det dubbla kärleksbudet
Vad är Jesus kärleksbudskap? Anders Ekhem svarar:
Hej Josefin
Din fråga är den mest centrala i hela den kristna tron. I Johannes evangelium står den vers som kallas för Lilla
Bibeln, ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan
ha evigt liv”. (Joh 3:16)
I Jesu liv blir Guds kärlek till världen och människan synlig. Det är den kärleken som är Jesu budskap och Jesus
visar den kärleken genom sitt liv, sin död och uppståndelse.
När Jesus får frågan vilket som är det viktigaste budet svara han:
”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela ditt förstånd. Du skall älska din nästa
som dig själv.” =Det dubbla kärleksbudet. (Matt 22:37-39)
Kärleken är därför central och alltings utgångspunkt och mål i den kristna tron. Gud är kärlek och när Jesus dör och
uppstår så är det berättelsen om kärleken som övervinner allt – till och med döden.
(Texten är tagen från svenska kyrkans hemsida)
Download