Arbetsfrågor om kristendomen utifrån rubrikerna i

advertisement
Arbetsfrågor om kristendomen utifrån rubrikerna i läroboken
En korsfäst Gud: s164-165
1. Ge exempel på sådant som Jesus gjorde som inte ansågs lämpligt av den judiska omgivningen.
2. Varför menade en del människor med judisk tro att Jesus borde dömas till döden?
3. Hur kan veta något om Gud enligt kristendomen?
Jesus från Nasaret: s166-171
4. När tror man att Jesus föddes och vad grundar man det på?
5. Vad betyder ordet evangelium? Vilka är de fyra evangelierna?
6. Under ungefär hur lång tid vandrade Jesus omkring som predikant i Palestina?
7. Vad menas med Messias?
8. Ge exempel på underverk som evangelisterna skriver att Jesus utförde.
9. Varför betraktade de religiösa och politiska ledarna i Jerusalem Jesus som en farlig – eller
i alla fall obekväm – person?
10. Hur kom det sig att Jesus anhängare började tro att han uppstått från de döda?
Från judisk tro till jesustro: s172-173
11. Vad är Paulus känd för?
12. Vilken fråga eller förklaring från Paulus gjorde kristendomen till en egen religion och inte
bara en riktning inom judendomen?
Heliga texter: s173-175
13. Vilka delar Bibeln av?
14. När kom den första översättningen av Bibeln på svenska?
15. Vad är en trosbekännelse?
En treenig Gud: s176-177
16. Förklara begreppet treenigheten.
17. Hur har Gud tänkt att människorna ska leva?
18. Vad betyder ordet inkarnation?
19. Varför dog Jesus och vad visar hans uppståndelse enligt kristendomen?
20. Varför kallas pingstdagen ibland för ”kyrkans födelsedag”?
Kyrkan: s178-181
21. Var firade de första kristna sina gudstjänster? Ge en förklaring till varför det var så.
22. Vilka två uppmaningar gav Jesus enligt evangelierna sina lärjungar?
23. Förklara betydelsen/funktionen av följande begrepp:
a) Sakrament
b) Dop
Högtider: s182-183
24. Vilken är den äldsta kristna högtiden, och varför firar man den?
25. Varför firas julen i december, och varför firar man den?
Olika kristna riktningar: s182-183
26. Ungefär hur många kristna finns det i världen?
27. Vilka är de tre huvudriktningarna inom kristendomen?
28. När levde och vem var Martin Luther?
29. Vad ledde Luthers kritik mot den romerska – katolska kyrkan till?
c) Nattvard
Download