KRISTENDOMEN
PLANERING

1: Historia
2: Helig skrift
3: Speciella riter
4: Centrala gestalter
5: Gudssynen
Kristendomens historia
-Börjar med Jesus som föds runt år 0
-Delar Gamla Testamentet med Judendomen
-Nya Testamentet handlar till största delen om Jesus liv. Det skrivs efter
hans död mellan ca 60 och 100 e.Kr
Den tidiga historien
-”Allas lika värde” är viktigt för kristendomens tillväxt
- Kristendomen ansågs felaktig, det gick trögt i början
-Romarriket inför religionsfrihet och sedan kristendomen som statsreligion
-Nu blev det viktigt att slå fast vad som var sann
kristendom
-I Nicaea i Turkiet samlas präster år 325 för att
bestämma
vad som var kristendom
Kristendomens olika riktningar
-Det finns stora inriktningar Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Protestantiska
kyrkan
-År 396 splittrades Romarriket i Öst- och Västrom, efter det hade de kristna i de
olika delarna allt mindre med varandra att göra
-Ortodox respektive Katolsk kristendom utvecklas
på skillda håll
-I början höll de ihop men år 1054 delade de på sig
-Protestantiska kyrkan bildades först på 1500-talet
Katolska kyrkan
-Största inriktningen, över en miljard anhängare
-Benedictus XVI
-Påven är den katolska kyrkan högsta ledare
-Munkar, nunnor och helgon är viktiga


-Det finns 7 sakrament:
1. Dop,
2. Bot,
3. Nattvard,
4. Konfirmation,
5. Äktenskap,
6. Prästvigning,
7. De sjukas smörjelse
Sakrament = Helig handling
Ortodoxa kyrkan
-Finns främst i öst
-Olika fristående kyrkor, exempelvis: Grekisk-ortodox, Ryskortodox, och Serbisk-ortodox
-Några saker som är speciella inom
denna riktning:
1. Gudstjänsten, som de första kristna
2. Ikoner
3. Vackert utsmyckade kyrkor
-Samma sakrament (mysterier) som katolska kyrkan
men med lite skillnad i utövandet.
HELIGA SKRIFTER

Bibeln


Gamla Testamentet
Nya Testamentet
STATISTIK
451 språk.
 Vissa delar på ytterligare 2028 olika språk.
 Bibelord finns då tillgängligt på 2479 språk.

1500 sidor,
 3 miljoner bokstäver,
 740 000 ord,
 Det tar cirka 50 timmar att läsa bibeln rakt
igenom

NYA TESTAMENTET
Skrevs på grekiska
 Innehåll:


Evangelierna
Matteus,
 80-talet e.Kr
 Bl.a. Gyllene regeln
 Markus
 60-talet e.Kr
 Lukas
 80-talet e.Kr
 Jesu födelse
 Johannes
 100 e.Kr


Apostlagärningarna

Berättelsen om vad lärjungarna gjorde efter Jesu död
Paulus brev
 Uppenbarelseboken

HÖGTIDER

Påsk



Jul


Jesu födelse – inkarnationen
Pingst



Jesu död och uppståndelse
Dog på korset för människornas synder
50 dagar efter Jesu död
Anden talar om för lärjungarna
Kristi Himmelsfärd


40 dagar efter påsk
Gud tar tillbaka Jesus

Även om vi inte är så kristna – helgdagarna
påverkar oss väldigt mycket

Rätt eller fel?
TRON

Treenigheten




Fadern
Sonen
Helige Anden
Bestämdes år 325.
FORTS. TRON

Försoningen


Återuppståndelsen


Jesus kom till jorden för att Gud skulle försonas med
människorna
Jesus besegrade döden
Frälsningen

Tro på Jesus innebär frälsning

Teodicéproblemet

Hur kan Gud finnas när det finns så mycket ondska i
världen?
VEM ÄR KRISTEN?
Den som TROR på Gud.
 Kristna handlingar som tyder på en tro på gud;



Dop (Barn/Vuxen)
Konfirmationen

Sekulärt samhälle – ett samhälle som inte är så
religiöst