Kristendomens historia i stora drag

advertisement
Kristendomens historia i stora drag
Jesus var jude. När han avrättades, såg det ut som om han misslyckats som
predikant. Men lärjungarna fortsatte att predika hans lära, som utvecklades till
en självständig religion, kristendomen. Trehundra år senare hade den segrat i
Romarriket.
I början av 300-talet beslutar kejsar Konstantin i Rom att de kristna inte får
förföljas. Han låter bygga den ursprungliga Peterskyrkan och gör söndagen till
en vilodag. I slutet av 300-talet blev kristendomen den enda tillåtna religionen
i Romarriket. Kristendomen (kyrkan) kallades katolska kyrkan. Katolsk betyder
allmän – kyrkan är till för alla. Kyrkan hade nu flera tusen präster. De främsta
prästerna kallades för biskopar. Kyrkans ledare var påven i Rom. Katolikerna
säger att Petrus var den förste påven.
År 395 delades Romarriket i en västlig och en östlig del.
Västrom
Huvudstad - Rom
Ledare för kyrkan – påven
Östrom
Huvudstad – Konstantinopel
Ledare för kyrkan – patriarken
Under många år var det stridigheter mellan påven och patriarken. År 1054
delas kyrkan i två delar – den katolska kyrkan och den ortodoxa kyrkan.
Ortodox betyder renlärig.
Tusen år efter Jesu död hade Europa blivit kristendomens kontinent.
Femhundra år senare erövrade européerna Sydamerika och Nordamerika,
som också blev kristna kontinenter. När Storbritannien tog kontroll över
Australien, blev även den en kristen kontinent. I Afrika och Asien finns också
många kristna.
På 1500-talet uppstod ytterligare en stor riktning inom kristendomen –
protestantismen. Den protesterade mot katolska kyrkan. (Se faktapapper om
Martin Luther).
Kristendomen har i dag kring 2 miljarder anhängare, och är den största
religionen i världen. De flesta kristna finns utanför Europa. Det finns många
olika riktningar och samfund inom kristendomen i dag.
vänd
År (e Kr)
Cirka
35 –67
Juden Saul, som förföljde de kristna, får en uppenbarelse och blir
omvänd. Han tar sig namnet Paulus och börjar sprida Jesu budskap.
Under den här tiden används ordet kristen för första gången. Paulus
grundlade och besökte flera tidiga kristna församlingar i östra
Medelhavsområdet. Han skrev sedan brev till de olika
församlingarna, där han klargjorde Jesu (Guds) budskap. Dessa
brev har varit mycket betydelsefulla för kristendomens utveckling.
Paulus försökte i första hand omvända hedningar, ickejudar.
En annan missionär var Jesu lärjunge Petrus, som i första hand
vände sig till judar.
Början
av 300-t
313
Cirka 15% av invånarna i Rom var kristna.
380
Kejsar Theodosius bestämmer att kristendomen ska vara den enda
tillåtna religionen i Romarriket. Han gjorde den till statsreligion.
Kejsar Konstantin beslutar att de kristna inte längre får förföljas i
Romarriket.
Rom var rikets huvudstad och blev också kristendomens centrum.
Biskopen i Rom blev med tiden ledare för alla kristna. Han fick titeln
påve, som betyder fader. Påven ansågs vara efterträdare till Petrus,
som enligt traditionen var Roms förste biskop.
395
1054
Romarriket delas i en östlig och en västlig del. I öst blir
Konstantinopel huvudstad.
Kristendomen splittras i katolska och ortodoxa kyrkan.
1000Sverige kristnas
1100-t
Ca 1100- Korstågen
1250
1517
Martin Luther spikar upp 95 teser – Reformationen börjar och
protestantisk kyrkan bildas.
vänd
Download