NO-ord v. 15-16 Teknik Föremål och metoder människan använder

Veckans ord för 4 a vecka 15-16 (Förhörs tisdag 14/4)
NO-ord v. 15-16
Teknik Föremål och metoder människan använder för att underlätta vid
olika arbeten. Både för kroppen och för hjärnan.
Maskin Olika verktyg människan använder för att underlätta arbete, både
enkla saker som ett hjul och elektriska apparater.
Mekanisk Ett föremål som är en maskin eller har delar som är maskiner.
Energiflöde Hur energi flyttar sig i ett kretslopp, från en punkt till en annan.
Rörelseenergi Den energi som finns vid rörelser. T.ex. en rullande kula.
SO-ord v 15-16
fasta = när man låter bli att äta, eller äter mycket mindre än vad man
brukar göra
Ramadan = muslimernas fastemånad
helgon = en person som blivit helig efter sin död och som kristna kan be
till när de behöver hjälp (exempel på helgon: Sankta Lucia, Sankt Lars,
Santa Claus, Den heliga Birgitta) (sankt och sankta betyder helig)
katolsk kristendom = den romerska kristendomen, leds av påven
påven = högste ledaren för den katolska kristendomen, finns i Rom