Kristendomen

advertisement
Kristendomen
Helig byggnad = kyrka
Helig stad = Jerusalem
Helig bok = Bibeln (Gamla testamentet + Nya testamentet)
Dop
Konfirmation
Advent
Påsk
Kristendomen
• Helig byggnad = kyrka
• Helig stad = Jerusalem
• Helig bok = Bibeln
Dop: Genom dopet blir den döpte upptagen i den kristna tron. Man kan
döpas både som barn och vuxen. Jesus döptes av Johannes döparen.
Konfirmation: Genom konfirmationen säger personen ”Ja” till dopet
och den kristna tron. I Sverige konfirmeras man vid 14 års åldern.
Genom konfirmationsundervisningen lär sig ungdomarna mer om den
kristna tron.
Advent: Advent betyder ankomst. Det är Jesus och julen vi väntar på.
Julklapparna vi ger är en påminnelse om de gåvor stjärntydarna gav till
Jesusbarnet.
Påsk : Påsken firas till minne av Jesus sista tid på jorden samt Jesus
uppståndelse.
Download