Läxförhör ”De fem världsreligionerna” År 5

Hinduismen:
Tror på många gudar: bl.a. Brahma, Shiva, Vishnu och Ganesha
Heliga skrifter/böcker: Vedaböckerna. Den mest älskade är Bhagavadgita.
Helig byggnad: Tempel
Symbol: Oum är en helig stavelse och det vanligaste böneordet
Böneledare: Brahmin
Profet: ---------Störst i: Indien och Nepal
Judendom:
Tror på en gud: Gud
Helig skrift/bok: Gamla Testamentet (G.T) Torarullarna – de 5 Moseböckerna
Gudstjänstbyggnad: Synagoga
Symbol: Davidstjärnan
Böneledare: Rabbi
Profeter: Bl.a. Abraham, Noa och Mose
Störst i: Israel och USA
Kristendom:
Tror på en gud: Gud
Helig skrift/bok: Bibeln – Gamla Testamentet (G.T) och Nya Testamentet (N.T)
Gudstjänstbyggnad: Kyrka
Symbol: Korset
Böneledare: Präst
Profet: Jesus
Kristna kyrkor finns i hela världen
LÄXFÖRHÖR
Buddhismen:
Tror på: Gudar är inte så viktiga utan det är att uppnå Nirvana – ett tillstånd då man inte
behöver återfödas och slipper lida.
Heliga skrifter/böcker: Tripitaka - De tre korgarna
Helig byggnad: Tempel
Symbol: Det åttaarmade hjulet – den åttafaldiga vägen som alla buddhister ska följa
Helig person: Bodhisattva – en helig person som har valt att leva kvar som människa för att
hjälpa andra att nå upplysning, t.ex. Dalai Lama som är känd över hela världen för sina
fredsbudskap.
Profet: Buddha (som betyder den upplyste) – Siddhartha Gautama
Störst i: Sydostasien, Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och
Japan.
Islam:
Tro på en gud: Allah/Gud
Helig skrift/bok: Koranen
Gudstjänstbyggnad: Moské
Symbol: Månskäran/halvmånen och stjärna
Böneledare: Imam
Profet: Muhammed
Störst i: Mellanöstern, i delar av Asien och i norra Afrika.
LÄXFÖRHÖR