1. Fyll i tabellerna genom att para ihop religionerna med begreppen, personerna
och de grundläggande tankarna nedan. Ta hjälp av dina anteckningar och boken.
Religion
Helig text
Viktiga personer
Gud/Gudar
Högtid
Symboler
Helig byggnad/
plats
Judendom
Kristendom
Islam
Centrala tanke gångar
(Grundläggande
tankar/idéer)
Religion
Helig text
Viktiga personer
Hinduism
Buddhism
Gud/Gudar
Högtid
Symboler
Helig byggnad/
plats
Centrala tanke gångar
(Grundläggande
tankar/idéer)
Jesus
Katolicism
Protestantism
Samsara
Karma
Dop
Vishnu
Allah
Karma
Buddha
Siddharta Gautama
Bar/Bat mitsva
Krucifix
Påven
Koranen
Moské
Kyrka
Tempel
Synagoga
Vedaböckerna
Tripitaka
Nirvana
Bibeln
Rabbin
Nya testamentet Gamla testamentet Nattvarden
Klagomuren/Västra muren
Tanach/Tora
Dharma
Dharmas
Mose
Torah
Imam
Davidsstjärnan
Pesach
Den gyllene medelvägen Bön
Ganges
De tre juvelerna(tillflyktsformeln)
Söndagsgudstjänst
Konfirmation
Abraham
Sunni
Shia
Fredagsbönen
Chanukka
Ramadan
Brahman
Mecka
De fem pelarna
Minaret
Upanishaderna
Konfirmation
Bhagavaadgita
Predikan
Krishna
Shiva
Kumbh mela
Holi
Abraham
Präst
Jul
Jerusalem
…
…
…
Varanasi
…
Påsk
Muhammed
Vesak
Atman
Altare
Diwali
Bikt
Världen är i ständig förändring
Alla förtjänar förlåtelse
Gud är större
Allt leder till lidande/otillfredsställelse
Att handla fel, med fel avsikter, är att synda
För att förstå/ hitta religionens kärna är det viktigt att tro
Viktigt att vara
kärleksfull, känna kärlek till allt levande
Det finns en naturlig och rätt religion för människan Allt liv är heligt
Människan lever inte bara ett liv
Det finns många vägar till frälsning
Vi är fredsstiftare (goda människor) genom att leva i enighet men Guds plan
Efter döden kommer vi till helvetet, skärselden eller himmelen
Meditation leder till svar, kontakt med den gudomliga verkligheten
Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet
Människan har en evig själ
Gud är kärlek
Människan är Guds avbild och ska hjälpa Gud att göra jorden till en bättre plats
Meditation leder till svar, större förståelse för livet och läran
Vi ska älska andra människor så som vi älskar oss själva
Karma är summan av människans handlingar
Vi skördar det vi sår, gör vi gott
får vi gott tillbaka i livet så fungerar orsak och verkan (karma).
nytt är en befrielse
Att inte födas på
Människor delas in i kast
För att få insikt och nå vishet ska människan gå den gyllene medelvägen
2. Jämför kristendom, judendom och islam. Vilka skillnader och likheter finns?
Varför finns dessa likheter och skillnader?
3. Jämför hinduism och buddhism. Vilka skillnader och likheter finns? Varför finns
dessa likheter och skillnader?
4. Nämn två kristna högtider och varför man firar dessa.