Ämnesövergripande kunskapskontroll Religion

Ämnesövergripande
kunskapskontroller
FÖRBEREDELSER FÖR
ÅK 5
RELIGION
Att tro eller veta?
 Vad tycker du är skillnaden mellan att tro och att
veta?
 Vad vet du?
 Vad tror du?
Helig
 Inom de fem världsreligioner du läser om på
mellanstadiet finns det heliga byggnader, heliga
böcker, heliga personer och heliga symboler.
 När något är heligt menar man att det är ”sänt från
Gud” eller ”okränkbart”.
 Religiösa handlingar kan det vara att be eller att
vara på ett visst sätt. Olika religioner kan ha olika
handlingar som är extra viktiga.
Kristendom, Islam, Judendom
Något
viktigt man
tror på
Helig
byggnad
Helig
symbol
Helig bok
(här samlas man
för att
be/sjunga/träffa
andra som tror på
samma sak)
Kristendom
Att Jesus är Guds
son. Gud.
Kyrka
Kors
Bibeln (nya
testamentet
innehåller många
berättelser om Jesus
liv)
Islam
Att Muhammed är
Guds profet. Gud.
Moské
Halvmånen
Koranen (många
berättelser och
regler för hur man
ska leva)
Judendom
Gud. Många judar
anser att Israel är
det land Gud lovat
dem.
Synagoga
Menora
Tanak (gamla
testamentet i Bibeln,
skapelseberättelsen
är väldigt känd)
Livsfrågor
 En livsfråga är en fråga som inte har ett
vetenskapligt svar. Man får tycka och tro vad man
vill.
 Vad händer efter döden?
 Vad är meningen med livet?
Sverige har varit kristet länge
 Under vikingatiden (ca år 1000) började Sverige
komma i kontakt med kristendomen. Innan dess
trodde de flesta på Asagudarna.
 Det finns många gamla kyrkor runt om i hela
Sverige.
 Vår flagga har ett kors på sig vilket är en helig
symbol inom kristendomen.
Regler inom religionerna
 Religioner kan ha olika regler för hur man ska leva
och vad man inte får göra.
 Vanliga regler är att man inte får ljuga, man får
inte döda, man ska tänka på andra och vara en snäll
person.