Åk 5 Läxförhör på de fem världsreligionerna Hinduismen: Tror på

Åk 5 Läxförhör på de fem världsreligionerna
Hinduismen:
Tror på många gudar: bl.a. Brahma, Shiva, Vishnu och Ganesha
Heliga skrifter/böcker: Vedaböckerna. Den mest älskade är Bhagavadgita.
Helig byggnad: Tempel
Symbol: Oum är en helig stavelse och det vanligaste böneordet
Böneledare: Brahmin
Profet: ----------
Judendom:
Tror på en gud: Gud
Helig skrift/bok: Gamla Testamentet (G.T) Torarullarna – de 5 Moseböckerna
Gudstjänstbyggnad: Synagoga
Symbol: Davidstjärnan
Böneledare: Rabbi
Profeter: Bl.a. Abraham, Noa och Mose
Kristendom:
Tror på en gud: Gud
Helig skrift/bok: Bibeln – Gamla Testamentet (G.T) och Nya Testamentet (N.T)
Gudstjänstbyggnad: Kyrka
Symbol: Korset
Böneledare: Präst
Profet: Jesus
Buddhismen:
Tror på: Gudar är inte så viktiga utan det är att uppnå Nirvana – ett tillstånd då man inte
behöver återfödas och slipper lida.
Heliga skrifter/böcker: Tripitaka - De tre korgarna
Helig byggnad: Tempel
Symbol: Det åttaarmade hjulet
”Profet”: Buddha
Islam:
Tro på en gud: Allah/Gud
Helig skrift/bok: Koranen
Gudstjänstbyggnad: Moské
Symbol: Månskäran/halvmånen och stjärna
Böneledare: Imam
Profet: Muhammed