Treenigheten = Fadern (Gud), Sonen (Jesus) och den

1. Berätta om samt veta namnet på:
 Heliga platser
 Heliga byggnader och rum
 Ritualer
 Levnadsregler
 Högtider
2. Visa på skillnader och likheter mellan kristendomen, judendomen och islam.
3. Kunna berätta hur religionen visar sig i vardagen.
4. Berätta om hur kristendomen påverkat vårt sätt att leva under historien samt
idag.
5. Använda begrepp/ord som hör till dessa religioner när du pratar och skriver.
Kristendomen
• Helig byggnad = kyrka
• Helig stad = Jerusalem
• Helig bok = Bibeln
Dop: Genom dopet blir den döpte upptagen i den kristna tron. Man kan döpas både som barn
och vuxen. Jesus döptes av Johannes döparen.
Konfirmation: Genom konfirmationen säger personen ”Ja” till dopet och den kristna tron. I
Sverige konfirmeras man vid 14 års ålder. Genom konfirmationsundervisningen lär sig
ungdomarna mer om den kristna tron.
Advent: Advent betyder ankomst. Det är Jesus och julen vi väntar på. Julklapparna vi ger är
en påminnelse om de gåvor stjärntydarna gav till Jesusbarnet.
Påsk: Påsken firas till minne av Jesus sista tid på jorden samt Jesus uppståndelse.
Jul: Jesus föddes.
Ortodox = renlärig. Läran har aldrig förändrats.
Katolsk =
Protestantisk =
Kristendomens betydelse för värderingar då och nu.
Matregler:
Klädregler:
Centrala tankegångar – konkreta religiösa uttryck: Treenigheten (Gud fadern, heliga
Anden & Jesus (sonen).) Kärleksbudskapet.
Judendom
• Helig byggnad = Synagoga
• Helig stad = Jerusalem
• Helig bok = Tanak = Gamla testamentet
Tanak:
T = Tora = Lagen = 5 första moseböckerna
N = profeterna
K = skrifterna
Sabbaten = vilodagen. Gud vilade den sjunde dagen när han skapat världen.
Omskärelse = tecken på att pojken/mannen tillhör det judiska folket & att de är Guds utvalda
folk.
Bar/bat mitzva = flickor & pojkar studerar Tora. De läser högt ur Tora på en gudstjänst, detta
visar att de är vuxna nog att följa reglerna i Tora.
Pesach = påsk. Till minne av när Gud befriade judiska folket från slaveriet i Egypten.
Sukkot = skördefest
Rosh Hashana = nyårsdag
Yom Kippur = försoningsdagen. Be Gud om förlåtelse för sina synder.
Chanukka = ljusfesten och tempelinvigningsfesten. Till minne av återinvigningen av templet
164 f.v.t.
Matregler: kosher = mat tillagat på rätt sätt. Gris & blodmat förbjudet. Blanda ej kött &
mjölk.
Klädregler: Kippa= liten mössa för män. Visa respekt mot Gud.
Centrala tankegångar – konkreta religiösa uttryck: Judarna är Guds utvalda folk. Gud är
en. Judarna väntar på messias.
Trosbekännelsen:
Islam
• Helig byggnad = Moské
• Helig stad = Mekka
• Helig bok = Koranen
Id al-Fitr = fastebrytandets fest
Id al-Adha
Sunni
Shia
5 grundpelarna:
Trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Allah och Muhammed är hans profet.”
Bönen: 5 ggr/dag, mot Mekka. Renlighet vid bön.
Gåvor till fattiga (allmosa, zakat): alla muslimer är en familj, man tar hand om sin familj,
ingen ska lida.
Fastan: ät inte när solen är uppe.
Vallfärd till Mekka:
Matregler: ej gris, blodmat, alkohol
Klädregler
Centrala tankegångar– konkreta religiösa uttryck:
Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet.
Ortodox = renlärig. Läran har aldrig förändrats.
Monoteism = tron på att det finns en gud.
Profet = Guds budbärare (sändebud).
Apostel = lärjunge = elev
Polyteism= tron på att det finns flera gudar.
Kättare = ett medeltida ord för personer som inte höll med om kyrkans lära utan i stället
utövade en egen form av kristendom.
Förföljelse = förtryck och eller diskriminering.
Treenigheten = Fadern (Gud), Sonen (Jesus) och den heliga anden.
Reformation = omforma.
Zakat = allmosa
Imam = muslimsk ledare
Rabbin = judisk ledare
Präst = kristen ledare
Påve = katolska kristendomens ledare
Patriark = ortodoxa kristendomens ledare
Sharia = lagen. Finns i Koranen.
Offra = ge gåvor till guden