Den första juldagen var int - Välkommen till Lokalbladet online

advertisement
✶ ✶ ✶ Den första juldagen var inte röd i almanackan ✶ ✶ ✶
V
Med förundran fick de se och
julklappar, julsånger, mellandagar För andra var Gud i högsta grad
uppleva Gud i mänsklig gestalt.
eller andra jultraditioner som upp- personlig. Men upphöjd och så
Inte bara hur Han blivit synlig
helig, att Han inte ens fick nämtog människors tid och intresse.
som människa, utan att Han
nas vid Namn. Med stor rädsla
också levde ett mänskligt liv till
levde de sina liv så fromt och rikStallet, som vi vant oss vid att se
hundra procent. I andaktsboken,
tigt de bara kunde, dock utan att
som varmt och mysigt, var nog
”Den djupa glädjen” av C.S. Lewis,
räcka till i sina egna eller andras
inte så idylliskt. Det luktade säfinns följande rader som stämmer
ögon.
kert illa, kanske var det fuktigt
till eftertanke: ”Gud skulle, om
och rått.
han velat, ha kunnat komma
Så blev dessa människor ögonvittnen till det ofattbara. För dem till jorden i en människa med
Oavsett vad de visste innan och
som trodde på en opersonlig, kos- järnnerver… Men han valde att
vilka förväntningar de hade, var
En av de traditioner som vi har
komma till jorden i en människa
misk makt, blev Han synlig. En
gemensamt – oavsett kultur, språk de säkert inte fullt medvetna om
personlighet, med ett ansikte och som var djupt känslig, som grät
att det lilla barnet faktiskt var
eller tid – är läsningen av julevid Lasaros grav och svettades
en kropp av kött och blod hade
vangeliet. Där möter vi berättelsen Gud. I mänsklig gestalt.
blod i Getsemane… Om Han
kommit nära och bodde mitt ib
om Jesu födelse och hur en del
hade kommit i en människa som
land dem.
När Johannes senare berättar i
människor blev ögonvittnen till
hade stort medfött mod skulle
inledningen av sin bok att Gud,
denna händelse. Jag blir nyfiken
det för många av oss ha varit näsDe som levt i rädsla för en Helig
på hur människorna i berättelsen Skaparen ”blev människa och
tan det samma som att Han inte
bodde bland oss…”, skrev han till Gud, fick se Guds storhet i en
upplevde den första julen. Och i
alls hade blivit människa.”
människor som levde i spännings- varm människa som var full av
min tanke gör jag en slags resa i
fältet mellan två olika världsbilder. barmhärtighet, nåd och sanning.
tiden, försöker föreställa mig hur
Som var så annorlunda deras
En del levde i föreställningen om
det kan ha varit:
bilder av allt som hade med makt
att universum hade skapats och
Roland Stahre
och överhet att göra.
Den första juldagen var inte röd i hölls samman av en opersonlig,
almanackan. Inte heller fanns det kosmisk makt.
id den tiden när de stora
namnen inte var Obama, Putin eller Reinfeldt utan Augustus,
Quirinius och Herodes, hände
det mest märkvärdiga i mänsklighetens historia: Gud klev in i
vår värld och avslöjade sin storhet
i ett litet barn. Så blev Julen alla
tiders – och hela världens – största
högtid.
✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶
Vi önskar gamla och
nya kunder en riktigt
god jul och ett gott nytt
träningsår!
www.nikatraningsstudio.se
Söndagar
På Funkkidz lär du dig
de coolaste danserna till
den senaste musiken!
Anmäl dig idag!
11.30 4-5 år
12.30 6 år
13.30 10-12 år
14.30 4 -5 år
15.30 7-8 år
16.30 8-9 år
Välkommen till SEB på Hönö.
Läs mer på seb.se/afterwork
www.nikatraningsstudio.se • Hönö Klåva • 031-96 25 65
Lok albladet december 2008
5
Download