UTÖVER DET SOM KALLAS JAG
Michael Skoglund har fotograferat och dikterna samt texten till
”Dag” och ”Vargatimme” är skrivna av Niclas Goldberg.
Texten till ”Tystnad” är skriven av Jonas Jonsson och texten till
”Här är jag” är skriven av Sofie Moritz, Christina Willstedt och
Cecilia Sundkvist.
Musiken och sammanställningen är gjord av Christina Willstedt.
En mässa
UTÖVER DET SOM KALLAS JAG
Prolog ”White moon”
Dikt ”Av stillhet är jag kommen”
Sång ALLA: ”TYSTNAD”
Brödsbrytelsen
…Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett
och samma bröd.
I Guds tystnad får jag vara, innesluten i hans famn.
Herrens frid.
I Guds tystnad får jag vara, ordlös, stilla utan krav. Klara rymder,
öppna dagar här en strand i nådens hav.
I Guds hjärta är jag buren, innesluten i hans famn. Medan
hemlighetan djupnar, viskar Fadern ömt mitt namn.
Dikt ”Inside”
Sång ”AGNUS DEI”
Dikt ”Så susar tiden in i havet”
Sång ”MINNE”
Måltiden
Vem är jag som är här? Det goda, det svåra utan omsvep.
Dikt ”Du arga varga timme”
Sång ”VARGATIMME”
Sång ”KYRIE”
Varför övergiven? Smärta och kropp. Tomheten och meningslösheten.
Dikt ”Falskhet”
Sång ”HÄR ÄR JAG”
Som ett litet lamm, som en fårskalle litar jag till oförstånd och blir till något
större tillsammans med andra.
Tackbön:
O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet.
Tack för att vi får gå från denna nattvard med din Son i våra
hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare.
Din är makten och äran i evighet. Amen.
Dikt ”Utöver det som kallas jag”
Sång ”DAG”
Det goda jag fått, det goda jag önskar.
Allt i mig känner du och omsluter med ömhet.
P: Förlåtelsen
Dikt ”Sköra liv”
Sång ALLA: ”HELIG”
Det heliga i vårt inre kosmos, det heliga i det yttre kosmos.
Helig, helig, helig. Helig är du Gud. Hela jorden är full av din
härlighet. Hela jorden är full av din härlighet. Helig, helig, helig.
Helig är du Gud.
P:Nattvardsbön
Herrens bön
Dikt ”Så ljus var aldrig vägen”
Sång ALLA: ”GLORIA”
Glädjefnatt! Driven av glädjen fortsätter jag.
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae volontatis
Dikt ”Slutet”
Välsignelsen
Epilog ”White moon”