Anna maria lenngren
FÖDELSE
18 JUNI
1754
UPPSALA
DOG 6
MARS 1817
(62 ÅR)
Hon var en författare, poet och översättare som
översatte många texter på Latin och Franska till
Svenska. Anna Maria publicerade några texter i
tidningen och var främst anonym. Hon har också
översatt Odin Wolffs danska dikt En blick på
grafven (en blick på graven).
Anna Maria Lenngen skrev ofta satiriska texter.
Satir kan man jämnföra med ironi vilket är när
man skriver något men menar det inte.
Hon skrev också parodiska texter. Parodi är när
man gör narr av något.
“Pojkarne” och “Några ord till min kära dotter, ifall
jag hade någon” är några av Anna Marias
kändaste verk.
Pojkarne eller Pojkarna som den heter på dagens
svenska handlar om hennes gamla minnen från
barndomen. Dikten driver även med adel och
borgare, förutom att minnen skildras, skildras
också då tidens klassamhälle. Anna Marias dikt
talade om hur barnen inte gjorde någon inverkan
på samhällsklasserna, men när dem blir äldre
tävlar dem om titlarna i samhället.
Anna Maria Lenngren räknas till upplysningen för att hon
var en författare som pekade ut orättvisorna och
ojämlikheterna i samhället. I hennes karriär har hon
översatt pjäser, skrivit dikter till bröllop och begravningar
och hon räknades till Stockholms intellektuella elit.
Kung Gusav lll belönade henne för sina översättningar
av komiska operor.
Hon föraktade 1700­talets populära idealiserade genrer
och valde att berätta, skriva, om vardagen med den
unika närvarokänsla i en gustaviansk dikt.
När romantiken blev populär i svensk litteratur valde hon
att skriva i upplysningstidens mod. Hon driver
obarmhärtigt med adeln och borgarmadammer som
tryckte ner på de fattigare. Lenngren var feminist och
frihet, jämlikhet, broderskap råder i hennes
idealsamhälle.
Hon pekade ut ojämlikheter mellan könen och det var det
som stred mot den romantiska kärleksfilosofin.
''Ett odlat vett, en upplyst själ- Hvad kunna böcker blott det skänka?
Mitt barn, studera verlden väl:
Den ger dig ämnen nog att tännka ''
Vi har valt det citatet ur Anna Maria Lenngrens text
“Några ord till min kära dotter”
Vi valde citatet för att vi uppfattade det som att man
inte kan lära sig allt från böcker, men att man måste
kolla på världen och använda sitt vett för att lära
sig. Det beskriver upplysningstiden för det var då
folk började ifrågasätta vad kyrkan sade och
började använda sitt förnuft för att få reda kunskap.
Bibeln var inte längre källan till kunskap och fler
människor började gå i skola, förnuftet blev
viktigare, fler kunde läsa. Isabella Nielsen, Nellie Risberg, Frida Mathisson, Jesper
Jacobsen, Dante Odefey och PiaLotta Percat Eklöf ­ 8E