Alla SO-ord som 4a har haft på sina ordläxor Här är alla de ord och

Alla SO-ord som 4a har haft på sina ordläxor
Här är alla de ord och namn som vi har haft i läxa under arbetet med religion och
historia.
Romarriket = stort rike runt hela Medelhavet som styrdes från staden Rom
korsfästelsen = när Jesus dödades genom att spikas upp på ett kors
Muhammed = viktigaste profeten för muslimer (är inte profet inom judendom och
kristendom), startade islam
helig = något (till exempel en plats) som har särskilt mycket med en religion att göra
och är mycket viktigt för den som tror på religionen
Mekka = helig stad för muslimer som ligger i Saudiarabien, Abraham sägs ha byggt
den heliga byggnaden Kaba där och Muhammed föddes också i Mekka (stavas
ibland Mecka)
fasta = när man låter bli att äta, eller äter mycket mindre än vad man brukar göra
Ramadan = muslimernas fastemånad
helgon = en person som blivit helig efter sin död och som kristna kan be till när de
behöver hjälp (exempel på helgon: Sankta Lucia, Sankt Lars, Santa Claus, Den
heliga Birgitta) (sankt och sankta betyder helig)
katolsk kristendom = den romerska kristendomen, leds av påven
påven = högste ledaren för den katolska kristendomen, finns i Rom
biskop = hög chef inom kristna kyrkor
kloster = en samling hus där människor som lovat att bara leva och arbeta för Gud
bor
munk = man som lever i kloster
nunna = kvinna som lever i kloster
storman = person som ägde mycket mark och många bondgårdar och som kunde
ha egna krigare
mirakel = oförklarlig och bra händelse som inte borde kunna hända (och som man
tror att Gud eller helgon ligger bakom)
digerdöden = när var tredje människa dog i sjukdomen pest runt år 1350 (betyder
den stora döden)
hantverkare = person som tillverkar saker (skomakare, murare, snickare)
skatt = alla utom adeln måste betala skatt (i mjöl, kött, ost och så vidare men sällan i
pengar eftersom det var ovanligt med pengar i början av medeltiden) till kungen så
att han hade råd att sköta kungariket och kriga mot fiender (adeln slapp mot att de
ställde upp med krigare och själva blev riddare)
köpmän = personer som köper och säljer saker
fogde = person som samlade in skatt åt kungen
tionde
= en skatt som alla måste betala till kyrkan (skatten gick till prästens lön, till att sköta
kyrkobyggnaden, till biskopen och till att hjälpa de fattiga)
Hansan = en
förening (klubb) för tyska köpmän, ofta var hela städer med i Hansan (Hansan var
mycket rik och mäktig och kunde starta krig mot hela länder)
Birger jarl =
mäktig storman som styrde Sverige länge fast han inte var kung (jarl är inget namn,
det var det näst finaste jobbet efter kung)
Nyköpings
gästabud = när kung Birger höll kalas för sina bröder för att lura dem i fängelse där
de sedan fick svälta ihjäl
Magnus Eriksson = svensk kung när digerdöden kom, känd för sina sina lagar, för
att ha förbjudit folk att ha trälar, för att ha köpt Skåne och för att den heliga Birgitta sa
elaka saker om honom
Margareta = mäktig drottning över hela Norden
Kalmarunionen = när Danmark, Sverige och Norge gick samman och styrdes av en
gemensam drottning eller kung
ärkebiskop = chef över biskoparna i ett land, var en mycket viktig person under
medeltiden och kunde ibland vara lika mäktig som kungen
hushåll = de som bor tillsammans på samma ställe, nuförtiden i en familj, på
medeltiden i en familj + andra släktingar och kanske tjänstefolk eller trälar
självhushållning = när bönderna själva odlade, födde upp (man föder upp djur) eller
tillverkade nästan allt vad de behövde i hushållet
adel = stormännen och deras familjer (de slapp att betala skatt till kungen mot att de
lovade att hjälpa honom att försvara riket mot fiender)