latin – ett språk jordebok – I den boken skrev man det som

advertisement
.
1. Staten och kyrkan styr
förändra – göra något på ett annat
sätt
”en riksdag” – Kungen och
rådsherrar sitter i möte och
bestämmer hur landet ska styras
en biskop – en ”chef” för kyrkan,
närmast under påven
ett slott – ett fint hus som
kungafamiljen bor i
en borg – borgar byggs för att man
där inne, bakom tjocka murar, ska
kunna skydda sig från fiender
ett kloster – där munkar och nunnor
bor
en inkomst – pengar för t.ex. arbete
ett avlatsbrev – de brev som man
skulle köpa av kyrkan för att få
förlåtelse av Gud.
vägra – att inte göra, neka
en påve – påven är den högsta
”chefen” i den katolska kyrkan
splittra – dela
en lära – en gren av en religion
en anhängare – de som följer någon
och tänker likadant
ett uppror – när man gör uppror går
man ihop för att med våld få
som man vill
en skatt – pengar man betalar till
staten
är missnöjd – tycker inte om
en socken – till varje kyrka hörde
ett speciellt område, det var en
socken
besegra – vinna över
en knekt – en soldat, ”krigare”
en mässa – i kyrkan läser prästen
mässan
latin – ett språk
jordebok – I den boken skrev
man det som hände så att kungen
skulle ha kontroll över vad som
hände i landet.
en stat – folket i ett land
tillsammans med kungen, hans
riksdag och regering
2. Gustav Vasas stora familj
ett arvrike – när du får ett land efter
din släkting
ett arv – något du får efter en
släkting som har dött
gränsa till – när länderna ligger
intill varandra
styra – bestämma
förlovad – har lovat att gifta sig
reta sig på – irriterar sig på, blir arg
avsatt – får inte längre styra landet
förgiftad – har ätit något giftigt
frita – släppa ut, göra fri
vakter – de som vaktar
makt – den som bestämmer har makt
sända – skicka
känd för – som man känner därför
att…
regent – en kung regerar, bestämmer,
han är regent
ständigt – hela tiden
räcka till – när det finns till alla
valts – välja, väljer valt, har valts
katoliker och protestanter – är
kristna
passa på- göra något vid en speciell
tidpunkt
ceremonier – saker man gör i kyrkan
tillåta – det man får göra är tillåtet
hertig – hertigen styr över ett
landskap
besluta - bestämma
hänsynslös – gör precis som man vill
utan att tänka på andra
en rådsherre – sitter med när
kungen bestämmer, ger kanske
synpunkter och råd
en här – en stor grupp soldater
en flotta – soldater och fartyg
anklaga – säga att det är någons fel
landsförräderi – när någon har gjort
något som är mkt dåligt för landet
erkänna – säga att man gjorde fel
halshugga – hugga huvudet av
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards