Jag är ingen talare men

advertisement
Jag är ingen talare men…
Tal- Robert Gustavssons tal till kungen/Prins Daniels tal till Victoria
Daniels tal till Victoria
Diskussion: Skillnad på talen, vad är man ute efter/budskapet?
Robert Gustavsson tal till kungen
Egna tankar om dig själv som talare
• Hur tror du att du blir uppfattad som talare?
• Hur tycker du att du är när du pratar inför
andra?
• Hur känns det när du pratar inför andra?
• När är det lättast att prata inför andra?
• Om du är orolig, vad är du orolig/nervös
över/inför?
EPA
•
•
•
•
•
•
•
Vad är muntlig framställning?
När använder man det?
Hur förbereder man sig?
Hur bemöter man lyssnarna?
Hur pratar man?
Kroppspråk?
Hur är en bra lyssnare?
Uppgift
• A3 papper
• Skissa ner med bilder och ev text på hur man
kan förbereda och hålla en presentation på
bästa sätt?
Download