Modell för debatt i lag

advertisement
Viktiga ord
• Tes
– Huvudåsikt
– Ämnet/rubriken
– En kort mening som uttrycket det man vill säga
• Argument
– Stöd för åsikten
– Bör vara grundade på fakta
• Motargument/ replik
– Svar på motståndarens argument
– Orsaker till varför ett argument inte håller
Hur gör man för att tala väl?
•
•
•
•
•
Inventio = hitta på, uppfinna
Dispositio = ordna, strukturera
Elocutio = formulera dig
Memoria = lär dig utantill
Actio = träna på att framföra
Inventio
• Leta material och fakta
– Vad vet du och publiken redan?
– Skriv ner för- och motargument
• Personlig vinkel
• Var beredd att förklara
• Skapa bilder så publiken känner igen sig
Dispositio
• Less is more
– Skapa bilder med informationen du har istället för att
läsa upp mycket fakta
• Inledning viktigt
– Väcker intresse
• Kort bakgrund
– Varför är det här viktigt att prata om?
• Budskapet
– Tesen
• Argumenten
– Tre argument är lagom, sätt ditt svagaste i mitten
• Avslutningen
– Slutkläm viktigt
Elocutio
• Var tydlig!
• Retoriska figurer
– Anafor
• Börja flera meningar på samma sätt eller samma
bokstav. Ex: I have a dream
– Retoriska frågor
– Liknelser och metaforer – bildspråk
– Pauser
Memoria
• Öva med anteckningar och stödord
• Målet är att kunna utantill
Actio
•
•
•
•
•
•
Läs högt
Tänk på rytm, pauser och inlevelse
Kroppspråk
Gester
Rösthantering
Status:
– Rak rygg, huvudet stilla
– Stå stadigt, lite bredbent
– Ha ögonkontakt
Talets delar: Inledning
•
•
•
•
Väcka intresse
Skapa förtroende
Berätta vad ni ska prata om
Fråga, citat, kort historia, visa bild eler
föremål
Talets delar: Huvudtext
•
•
•
•
•
Enkelt språk
Tydlig och konkret
Sätt det svagaste argumentet i mitten
Vårda språket!
Bind ihop med fraser som ”för det första,
för det andra, till sist”
Talets delar: avslutning
•
•
•
•
•
Sammanfatta argumenten
Upprepa det viktigaste
Säg att det är en avslutning
Tala om varför er tes är viktig
Återkoppla till inledningen
Modell för debatt i tremannalag
PRO-laget
KONTRA-laget
Är FÖR tesen
Inleder debatten
Är MOT tesen
Avslutar debatten
Talare 1
Talare 1
Ger bakgrund till debatten.
Presenterar laget. 1 min.
Ger bakgrund till debatten. Presenterar
laget. 1 min.
Talare 1
REPLIK! Vem i laget tar den?
Utvecklar första argumentet. 1 min.
Talare 1
REPLIK! Vem i laget tar den? 1 min.
Utvecklar första argumentet. 1 min.
Talare 2
REPLIK! Vem i laget tar den? 1 min.
Utvecklar det andra argumentet.
Talare 2
REPLIK! Vem i laget tar den? 1 min.
Utvecklar det andra argumentet.
Talare 3
REPLIK! Vem i laget tar den? 1 min.
Utvecklar det tredje argumentet. 1 min.
Talare 3
REPLIK! Vem i laget tar den? 1 min.
Utvecklar det tredje argumentet. 1 min.
Talare 3
Talare 3
Sammanfattar och upprepar lagets argument.
Försöker vinna publiken genom att vädja till
både känsla och förnuft. 3 min.
Sammanfattar och upprepar lagets argument.
Försöker vinna publiken genom att vädja till
både känsla och förnuft. 3 min.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards