Framförandeteknik - Tärna Folkhögskola

advertisement
Tärna Folkhögskola-10
Framförandeteknik
Reflektioner
Uppgift 7A Pedagogik
Carin Carlberg & Benny Sund
Tärna Folkhögskola-10
Innehåll
Retorik ............................................................................................................................................. 1
Läran om talekonsten...................................................................................................................... 1
Rätt sagt på rätt sätt................................................................................................................................ 1
Bli en bättre talare................................................................................................................................... 2
Att tala ............................................................................................................................................. 2
Att övertyga..................................................................................................................................... 2
Att framträda................................................................................................................................... 2
Olika lärarstilar ................................................................................................................................ 2
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3
Källförteckning: ....................................................................................................................................... 3
Tärna Folkhögskola-10
Retorik
Läran om talekonsten
Historia: Retoriken är flera tusen år gammal och ändå gäller de gamla retoriska reglerna idag.
Aristoteles var den som strukturerade och skrev ner det som vi i dag kallar den klassiska retoriken.
Behovet av retoriken uppstod i det demokratiska Grekland där varje man skulle föra sin egen talan
och övertyga andra om sin ståndpunkt.
Rätt sagt på rätt sätt
Vi tycker att boken ger många bra tips om hur man gör ett bra framförande
och vad man ska tänka på. Den hjälper dig med uppbyggnaden så som förberedelser,
struktur, röst, kroppsspråk och självklart hur du kan hantera din nervositet. Barbro
Fällman skriver också i sin bok om hur man ska hantera sin nervositet och att alla är
nervösa men visar det på olika sätt. Vad man kanske inte trodde innan man läste boken var
att det krävs träning och att man faktiskt inte är född som talare, alla måste lära sig. Sen kan
man ha mer eller mindre fallenhet som talare men vill man bli en bra talare ska man öva och
med lagom distans kan vi lära oss att hantera bl.a. vår nervositet. En intressant del i boken
var situationer som man kan möta med sina medmänniskor och att man ser saker olika inte
bara i manliga och kvinnliga aspekter utan också hur man kommunicerar olika som
individer.
I kvinnligt och manligt perspektiv kan vi (Carin & Benny) inte identifiera oss men det stod
att man inte kan generalisera. Vi kan bara bekräfta att kvinnor är mer intima i sitt utförande
än män som gärna håller sig till ren fakta.
En bra nyckel för att lyckas tycker vi är att försöka följa Fällmans 10 goda råd för att bli en
bra talar:
1.
2.
3.
4.
Förbered dig i god tid
Analysera målgruppen
Öva på inledning & Avslutning
Strukturera ditt anförande,
skapa en röd tråd
5. Skapa en god relation till
åhörarna och var dig själv
6. Gör intryck med känsla, humor,
allvar, kunskap, personlighet
7. Använd din röst
8. Använd ditt kroppsspråk
9. Försök hantera din eventuella
nervositet
10. Öva och träna
1
Tärna Folkhögskola-10
Bli en bättre talare
Att tala
Det är viktigt att du bemöter dina åhörare med rätt nivå på språket för att bli en intressant
talare. Det var många tankar som växte fram när vi läste den här boken. Som om du vill
framföra något intressant ta t.ex. bara på hur du ska använda en konstpaus. En Konstpaus
kan vara allt från overhead till att tappa papper på golvet, något som vi inte tänkt på
tidigare.
Vi blev också uppmärksammade på hur viktigt kroppsspråket är och även hur de olika
kroppsspråken ser ut. Under tiden som man läste boken tänkte man – ja, men precis så gör
jag eller säger jag.
Även i vardagslivet så som hem och skola, tacktal och prisutdelningar kommer man i
kontakt med olika presentationer eller tal. Det gäller att ta dessa tillfällen i akt om man vill
bli en bra talare.
Att övertyga
Övertygandets tre hörnstenar:
Etos – Skapa förtroende; publiken ska lita på dig.
Logos – Fakta och logik som talar till publikens förnuft.
Patos – Skapa känslomässiga reaktioner hos publiken.
Att framträda
Ett tal handlar inte bara om vad man säger utan hur man säger det. Vårt kroppsspråk är det
som dominerar vid alla möten och samtal. Antingen vi är medvetna eller omedvetna om det.
I boken får man lära sig vilken betydelse kroppsspråket har: Tala så att jag ser vad du säger!
Olika lärarstilar
Det finns även en rad olika lärarstilar och de som nämns i boken är:
Visuellt lärande – vi lär oss via synintryck och genom att våra tankar formar inre bilder.
Auditivt lärande – vi lär oss genom att tala och lyssna
Kinesiskt lärande - vi lär oss via känslor, rörelse och inlevelse.
2
Tärna Folkhögskola-10
Sammanfattning
Vi tyckte det var bra böcker som man har nytta av oavsett om man ska hålla ett middagstal
eller föredrag på någon skola. Många utförliga beskrivningar både i ord och bild, om vad
man ska tänka på. Det känns ändå att har man läst en så har man läst alla, det är inte mycket
som skiljer i det praktiska mer i det verbala skriftspråket.
Det viktigaste för att kunna utföra ett tal är att öva, öva och åter igen öva.
Källförteckning:
Fällman, Barbro (2006) Rätt sagt på rätt sätt: språkvetenskap. Kommunlitteratur
Sundsten, Berndt (2004) Bli en bättre talare: retorik/språkvetenskap. ICA Bokförlag
3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards